• THAL SIU 2016
 • slide1
 • slide2
 • slide3
 • slide4
 • slide3

Araştırma Alanları

 • Telsiz Haberleşme Sistemleri ve Ağları
 • 4G, 5G ve Sonrası Hücresel Haberleşme Sistemleri
 • Uzaysal (Spatial) Modülasyon, İndis (Index) Modülasyonu
 • Tam Çift Yönlü Haberleşme (Full-duplex Communication)
 • Enerji Verimli Haberleşme
 • Ağ Kodlama (Network Coding)
 • Çok-Girişli Çok-Çıkışlı (MIMO) Sistemler, Massive MIMO
 • Çeşitleme Teknikleri (Uzay-Zaman Kodlama, İşbirlikli Çeşitleme)
 • OFDMA ve Sonrası Teknikler
 • Bilişsel Ağlar (Cognitive Networks)
 • Kanal Kodlama, Kodlamalı Modülasyon, Turbo, LDPC, Kutupsal Kodlar
 • Görünür Işık Haberleşmesi (Visible Light Communication)

Duyurular

Son Haberler