Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Publications by Ümit Aygölü & Year:
Publications by Ümit Aygölü & Year:
 [1]  Seda Üstünbaş, Ümit Aygölü, "BER analysis of non-orthogonal multiple access-based cognitive butterfly network", Electronics Letters, 2020, January. [bibtex] [pdf] [doi]
 [2]  M. Babaei, Ü. Aygölü, L. Durak-Ata, "BER Performance of Wireless-Powered Dual-Hop AF Relaying", 2019 IEEE Microwave Theory and Techniques in Wireless Communications (MTTW), vol. 1, pp. 43-46, 2019, Oct. [bibtex] [pdf] [doi]
 [3]  Sema Saraç, Ümit Aygölü, "ARQ-based cooperative spectrum sharing protocols for cognitive radio networks", Wireless Networks, vol. 25, no. 5, pp. 2573-2585, 2019, Jul. [bibtex] [pdf] [doi]
 [4]  M. Babaei, Ü. Aygölü, E. Başar, "Cooperative AF Relaying with Energy Harvesting in Nakagami-m Fading Channel", Physical Communication, 2019, March. [bibtex] [pdf] [doi]
 [5]  H.O.Baktıroğlu, M.Babaei, Ü.Aygölü, "A Spectrum Sharing Protocol for Full-Duplex DF Relaying Networks", 26th Telecommunications Forum TELFOR 2018, Belgrade, Serbia, 2018, November. [bibtex] [pdf] [doi]
 [6]  M. Babaei, Ü. Aygölü, L. Durak-Ata, "Performance of Selective Decode-and-Forward SWIPT Network in Nakagami-m Fading Channel", 26th Telecommunications forum TELFOR 2018 , Belgrade, Serbia, 2018, November. [bibtex] [pdf] [doi]
 [7]  Seda Üstünbaş, Ümit Aygölü, Ertuğrul Başar, "Spatially Modulated Bidirectional Cognitive Cross Network Design with Physical-Layer Coding", IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2018, July. [bibtex] [pdf] [doi]
 [8]  M. Babaei, E. Başar, Ü. Aygölü, "BER Analysis of Dual-Hop Relaying with Energy Harvesting in Nakagami-m Fading Channel", IEEE Transactions on Wireless Communications, 2018, July. [bibtex] [pdf] [doi]
 [9]  Huseyin Onur Baktıroğlu, Ümit Aygölü, "Tam Cift-yonlü Bilissel DF Role Aglari icin Bir Spektrum Paylasim Protokolu", IEEE 26. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2018), Çeşme-İzmir, Türkiye, 2018, Mayıs. [bibtex] [pdf] [doi]
 [10]  Gökhan Altın, Ümit Aygölü, Ertuğrul Başar, Mehmet Ertuğrul Çelebi, "Multiple-input–multiple-output cooperative spatial modulation systems", IET Communications, IET, 2017, November. [bibtex] [pdf] [doi]
 [11]  M. Babaei, Ü. Aygölü, "BER Analysis of a Dual-Hop Relaying System with Energy Harvesting in Nakagami-m Fading Channel", Advances in Wireless and Optical Communications (RTOWO'17), Riga, Latvia,, 2017, Nov. [bibtex] [pdf] [doi]
 [12]  Seda Üstünbaş, Ertuğrul Başar, Ümit Aygölü, "A Cooperative Spectrum Sharing Protocol Using Spatial Modulation", IET Communications, 2017, September. [bibtex] [pdf] [doi]
 [13]  İbrahim Aydin, Ümit Aygölü, "An Energy-Efficient Relaying Technique for Two-Hop Diamond Networks", IET Communications, Institution of Engineering and Technology, 2017, July. [bibtex] [pdf]
 [14]  M. Babaei, E. Başar, Ü. Aygölü, "Multi-Hop Decode-and-Forward STBC Spatial Modulation", 1st International Balkan Conference on Communications and Networking (BalkanCom), Tirana, Albania, 2017, June. [bibtex] [pdf] [doi]
 [15]  M.C.Taştan, H.İlhan, Ü.Aygölü, "Outage Performance of a SIMO HP-DF Cooperative Multihop Network", 2017 IEEE International Black Sea Conference on Communications and Networking (BlackSeaCom), Istanbul, Turkey, 2017, June. [bibtex] [pdf] [doi]
 [16]  S. Üstünbaş, E. Başar, Ü. Aygölü, "Cognitive cross network design with physical-layer coding and spatial modulation", Electronics Letters, vol. 53, no. 6, pp. 432-434, 2017, March. [bibtex] [pdf] [doi]
 [17]  S.Üstünbaş, Ü.Aygölü, "Fiziksel Katman Ağ Kodlamaya Dayalı Bir Spektrum Paylaşım Protokolu", 25. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, Türkiye, 2017, Mayıs. [bibtex] [pdf] [doi]
 [18]  İbrahim Aydın, Ümit Aygölü, "A New Energy-Efficient Relay Selection Technique for Large-Scale Randomly Distributed Wireless Networks", Transactions on Emerging Telecommunications Technologies, 2016, December. [bibtex] [pdf] [doi]
 [19]  M. Babaei, E. Başar, Ü. Aygölü, "A Cooperative Spectrum Sharing Protocol Using STBC-SM at Secondary User", 24th Telecommunications forum TELFOR 2016 , Belgrade, Serbia, 2016, November. [bibtex] [pdf] [doi]
 [20]  S.Üstünbaş, Ü.Aygölü, "BER Analysis of Physical-Layer Coding in Cognitive Radio Cross Network", Conference on Advances in Wireless and Optical Communications, RTUWO 2016 , Riga, Latvia, 2016, Nov. [bibtex] [pdf] [doi]
 [21]  M.Babaei, Ü.Aygölü, "Interference-free Spectrum Sharing in Cognitive Radio Based on Combined CIOD and STBC", 12th International Wireless Communications & Mobile Computing Conference, IWCMC 2016 , Paphos, Cyprus, 2016, September. [bibtex] [pdf] [doi]
 [22]  İ. Aydın, Ü. Aygölü, "Energy-Efficient Link Adaptation for Distributed STBC in Wireless Relay Networks", 6th International Conference on Digital Information and Communication Technology Applications, DICTAP, Konya, Turkey, 2016, July. [bibtex] [pdf] [doi]
 [23]  G.Altın, E.Başar, Ü.Aygölü, M.E.Çelebi, "Performance Analysis of Cooperative Spatial Modulation with Multiple-Antennas at Relay", IEEE 4th International Blacksea Conference on Communications and Networking, Varna, Bulgaria, 2016, June. [bibtex] [pdf] [doi]
 [24]  S.Saraç, Ü.Aygölü, "An ARQ-Based Protocol for Cooperative Spectrum Sharing in Underlay Cognitive Radio Networks", IEEE 4th International Blacksea Conference on Communications and Networking, Varna, Bulgaria, 2016, June. [bibtex] [pdf] [doi]
 [25]  G. Altın, Ü. Aygölü, E. Başar, M. E. Çelebi, "Outage Probability Analysis of Cooperative Spatial Modulation Systems", 23rd International Conference on Telecommunications, ICT2016 , Thessaloniki, Greece, 2016, May. [bibtex] [pdf] [doi]
 [26]  S.Üstünbaş, E.Başar, Ü.Aygölü, "Performance Analysis of Cooperative Spectrum Sharing for Cognitive Radio Networks Using Spatial Modulation at Secondary Users", IEEE Vehicular Technology Conference, VTC'16 - Spring, Nanjing, China, 2016, May. [bibtex] [pdf] [doi]
 [27]  S.Üstünbaş, E.Başar, Ü.Aygölü, "Uzaysal Modülasyon Kullanan Bir İşbirlikli Spektrum Paylaşım Protokolü için Bit Hata Başarımı", IEEE 24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2016), Zonguldak, 2016, Mayıs. [bibtex] [pdf] [doi]
 [28]  G.Altın, E.Başar, Ü.Aygölü, M.E.Çelebi, "Kuvvetlendir-ve-Aktar Röleli İşbirlikli Uzaysal Modülasyon İçin Hata Başarım Analizi", IEEE 24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2016), Zonguldak, 2016, Mayıs. [bibtex] [pdf] [doi]
 [29]  S. Saraç, Ü.Aygölü, "Altına Sermeli Bilişsel Radyo Ağlarında İşbirlikli Spektrum Paylaşımı için ARQ Tabanlı Bir Protokol", IEEE 24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2016), Zonguldak, 2016, Mayıs. [bibtex] [pdf] [doi]
 [30]  M. Babaei, Ü.Aygölü, "Bilişsel Radyo için Uzay Çeşitlemesine Dayalı Bir İşbirlikli Spektrum Paylaşım Protokolü", IEEE 24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2016), Zonguldak, 2016, Mayıs. [bibtex] [pdf] [doi]
 [31]  İ. Aydın, H. Yanıkömeroğlu, Ü. Aygölü, "User-aware cell switch-off algorithms", International Wireless Communications & Mobile Computing Conference, Dubrovnik, Croatia, 2015, August. [bibtex] [pdf] [doi]
 [32]  S. Atan, Ü. Aygölü, "Novel Protocols for cooperative wireless networks with common destination", European Conference on Networks and Communications, Paris, France, 2015, June. [bibtex] [pdf] [doi]
 [33]  M. Babaei, Ü. Aygölü, "Spectral Efficient and Interference-free Spectrum Sharing in Cognitive Radio Using Signal Space Diversity", IEEE 3rd International Blacksea Conference on Communications and Networking, Constanta, Romania, 2015, May. [bibtex] [pdf]
 [34]  İbrahim Aydın, Ümit Aygölü, "Performance Analysis of a Multihop Relay Network using Distributed Alamouti Code", Wireless Networks, Springer US, vol. 21, no. 1, pp. 217-226, 2015, January. [bibtex] [pdf] [doi]
 [35]  Sinan Atan, Ümit Aygölü, "Ortak Hedefli Röleli Telsiz İletişim Sistemleri İçin Yüksek Sığalı Yeni Protokoller", IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Malatya, 2015, Mayıs. [bibtex] [pdf] [doi]
 [36]  Seda Üstünbaş, Ertuğrul Başar, Ümit Aygölü, "Bilişsel Radyo Ağları için İkincil Kullanıcılarda Uzaysal Modülasyon Kullanarak İşbirlikli Spektrum Paylaşımı", IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Malatya, 2015, Mayıs. [bibtex] [pdf] [doi]
 [37]  Gencer Yılmaz, Ertuğrul Başar, Ümit Aygölü, "Trellis Coded Space-shift Keying Modulation", Proc. IEEE 79th Vehicular Technology Conference - VTC'14-Spring, Seoul, Korea,, 2014, May. [bibtex] [pdf] [doi]
 [38]  E. Başar, U. Aygölü, E. Panayırcı, H.V. Poor, "A Reliable Successive Relaying Protocol", IEEE Transactions on Communications, 2014, May. [bibtex] [pdf]
 [39]  Umur Karabulut, Ümit Aygölü, "İki Yönlü Röleli Yayin Kanalları İçin Servis Dışı Kalma Ve Bit Hata Başarımı Analizleri", 22.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Trabzon, Türkiye, 2014, Nisan. [bibtex] [pdf]
 [40]  Menekşe Yıldız, Ümit Aygölü, "Outage Analysis and Power Allocation for Space-time Block Coded Two-way Relaying", Advances in Electronics and Telecommunications, Publishing House of POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, vol. 3, no. 5, pp. 25-31, 2013, December. [bibtex] [pdf]
 [41]  E. Başar, U. Aygölü, E. Panayırcı, H.V. Poor, "Orthogonal Frequency Division Multiplexing with Index Modulation", IEEE Transactions on Signal Processing, 2013, November. [bibtex] [pdf]
 [42]  E. Başar, U. Aygölü, E. Panayırcı, H.V. Poor, "Reliable Two-Path Successive Relaying", Personal Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC), IEEE 24th International Symposium on, 2013, September. [bibtex] [pdf]
 [43]  U. Aygölü, E. Başar, "Corrections on “Cooperative Communications Using Reliability-Forwarding Relays”", IEEE Transactions on Communications, 2013, September. [bibtex] [pdf]
 [44]  E. Başar, Ü. Aygölü, E. Panayırcı, "Orthogonal Frequency Division Multiplexing with Index Modulation in the Presence of High Mobility", First International Conference on Communications and Networking, BlackseaCom 2013, Batumi, Georgia, 2013, July. [bibtex] [pdf]
 [45]  Ertuğrul Başar, Ümit Aygölü, Erdal Panayırcı, "OFDM için Yeni Bir Teknik: OFDM-İndis Modülasyonu", 21.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Girne, KKTC, 2013, Nisan. [bibtex] [pdf]
 [46]  S. Şahin, Ü. Aygölü, "Physical-layer network coding with limited feedback using orthogonal space–time block codes", International Journal of Communication Systems, John Wiley & Sons, Ltd, pp. n/a-n/a, 2012, December. [bibtex] [pdf] [doi]
 [47]  E. Başar, Ü. Aygölü, E. Panayırcı, H.V. Poor, "Orthogonal Frequency Division Multiplexing with Index Modulation", IEEE Global Communications Conference, GLOBECOM 2012, Anaheim, California, USA, 2012, December. [bibtex]
 [48]  E. Başar, U. Aygölü, E. Panayırcı, H.V. Poor, "Super-Orthogonal Trellis Coded Spatial Modulation", IET Communications, IET, vol. 6, pp. 2922–-2932, 2012, November. [bibtex] [pdf] [doi]
 [49]  Menekse Yildiz, Ümit Aygölü, "Outage analysis and power allocation for space-time block coded two-way relaying", Communication Systems, Networks Digital Signal Processing (CSNDSP), 2012 8th International Symposium on, 2012, July. [bibtex] [pdf] [doi]
 [50]  S. Sahin, U. Aygölü, "Performance improvement with limited feedback in PLNC using OSTBC", Signal Processing Advances in Wireless Communications (SPAWC), 2012 IEEE 13th International Workshop on, pp. 115-119, 2012, June. [bibtex] [pdf] [doi]
 [51]  Selami Şahin, Ümit Aygölü, "İki Yönlü Röle Kanallar için Sınırlı Geri Beslemeli Kısmi-Çöz-ve-İlet Stratejisi", 20.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Fethiye, Muğla, 2012, April. [bibtex] [pdf] [doi]
 [52]  E.Altman J.-M.Gorce C.Hasan, Ü.Aygölü, "Çok-Kullanıcılı Telsiz Ağlarda Toplamsal Modülasyonlu İşbirlikli İletim için Koalisyon Düzenleme Oyunları", 20.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Fethiye, Muğla, 2012, April. [bibtex] [pdf] [doi]
 [53]  Menekşe Yıldız, Ümit Aygölü, "Uzay-Zaman Blok Kodlamalı İki-Yönlü Röleli Sistemler İçin Servis Dışı Kalma Analizi ve Güç Paylaşımı", 20.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Fethiye, Muğla, 2012, April. [bibtex] [pdf] [doi]
 [54]  Selami Şahin, Ümit Aygölü, "Physical layer network coding with limited feedback in two-way relay channels", IET Communications, IET, 2012, March. [bibtex] [pdf] [doi]
 [55]  E. Başar, U. Aygölü, E. Panayırcı, H.V. Poor, "Performance of Spatial Modulation in the Presence of Channel Estimation Errors", Communications Letters, IEEE, vol. 16, no. 2, pp. 176-179, 2012, February. [bibtex] [pdf] [doi]
 [56]  S. Sahin, U. Aygölü, "Physical-layer network coding with limited feedback based on decoding at relay", Signal Processing and Communication Systems (ICSPCS), 2011 5th International Conference on, pp. 1-8, 2011, December. [bibtex] [pdf] [doi]
 [57]  S. Sahin, U. Aygölü, "Amplify-and-forward strategy with limited feedback in two-way relay channels", Wireless Communications and Signal Processing (WCSP), 2011 International Conference on, pp. 1-5, 2011, November. [bibtex] [pdf] [doi]
 [58]  T. Peken, U. Aygölü, "Adaptive Physical Layer Network Coding", First International Wor kshop on Network Coding, pp. 1146- 1150, 2011, August. [bibtex] [pdf] [doi]
 [59]  E. Başar, U. Aygölü, E. Panayırcı, H.V. Poor, "New Trellis Code Design for Spatial Modulation", IEEE Transactions on Wireless Communications, pp. 2670-2680, 2011, August. [bibtex] [pdf] [doi]
 [60]  E. Başar, U. Aygölü, E. Panayırcı, H. Poor, "Advanced Spatial Modulation Techniques for MIMO Systems", The Journal of Electrical, Electronics, Computer and Biomedical Engineering, (In Turkish), no. 1, pp. 15-25, 2011, June. [bibtex] [pdf]
 [61]  E. Başar, U. Aygölü, E. Panayırcı, "Trellis Code Design for Spatial Modulation", Communications (ICC), 2011 IEEE International Conference on, pp. 1-5, 2011, June. [bibtex] [pdf] [doi]
 [62]  E. Başar, U. Aygölü, E. Panayırcı, H.V. Poor, "Space-Time Block Coded Spatial Modulation", Communications, IEEE Transactions on, vol. 59, no. 3, pp. 823-832, 2011, March. [bibtex] [pdf] [doi] [cites]
 [63]  Özgür Oruç, Ümit Aygölü, "Coordinate Interleaved selective coded cooperation", İTÜ Dergisi (In Turkish), Istanbul Technical University, pp. 153-164, 2011, February. [bibtex] [pdf]
 [64]  S.Şahin, Ü.Aygölü, "Fiziksel-Katman Ağ Kodlamasında Sınırlı Geri Besleme", 19.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, 2011, Nisan. [bibtex]
 [65]  E.Başar, Ü.Aygölü, E.Panayırcı, V.Poor, "Uzaysal Modülasyon için Kafes Kodlama", 19.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, 2011, Nisan. [bibtex]
 [66]  S.Şen, Ü.Aygölü, "Fırsatçı İşbirlikli Kafes Kodlamalı Modülasyon", 19.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, 2011, Nisan. [bibtex]
 [67]  E. Başar, U. Aygölü, E. Panayırcı, H.V. Poor, "Space-time block coding for spatial modulation", Personal Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC), IEEE 21st International Symposium on, pp. 803-808, 2010, September. [bibtex] [pdf] [doi]
 [68]  K. Aksoy, U. Aygölü, "An efficient concatenated trellis code and coordinate interleaved orthogonal design for MIMO OFDM", AEU - International Journal of Electronics and Communications, vol. 64, no. 5, pp. 475- 483, 2010, May. [bibtex] [pdf] [doi]
 [69]  Kenan Aksoy, Ümit Aygölü, "Efficient concatenated trellis code and coordinate interleaved orthogonal designs for OFDM", İTÜ Dergisi (In Turkish), Istanbul Technical University, pp. 167-179, 2010, February. [bibtex] [pdf]
 [70]  Ozgur Oruc, Ümit Aygölü, "A coordinate interleaved user cooperation scheme for distributed Alamouti space-time block code", Proceedings of the 6th International Wireless Communications and Mobile Computing Conference, ACM, New York, NY, USA, pp. 1031-1034, 2010. [bibtex] [pdf] [doi]
 [71]  Deniz Celik, İbrahim Altunbaş, Ümit Aygölü, "FSK/PSK Modulated Coded Cooperation Systems", Proc. Third Int Communication Theory, Reliability, and Quality of Service (CTRQ) Conf, pp. 9-14, 2010. [bibtex] [pdf] [doi]
 [72]  E. Başar, U. Aygölü, "High-rate full-diversity space-time block codes with linear receivers", Proc. 6th Int. Symp. Wireless Communication Systems ISWCS 2009, pp. 624-628, 2009, September. [bibtex] [pdf] [doi]
 [73]  E. Başar, U. Aygölü, "High-rate full-diversity space-time block codes for three and four transmit antennas", IET Communications, vol. 3, no. 8, pp. 1371-1378, 2009, August. [bibtex] [pdf] [doi]
 [74]  D.Çelik, İ.Altunbaş, Ü.Aygölü, "Kodlamalı İşbirlikli Sistemlerde FSK/PSK Modülasyonu ile Başarım İyileştirme", 17.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, 2009, Nisan. [bibtex]
 [75]  S.Şahin, M.E.Çelebi, Ü.Aygölü, "Geri Beslemeli Gerçel Dik Uzay-Zaman Blok Kodları Kullanılarak Karmaşık İşaretlerin İletimi", 17.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, 2009, Nisan. [bibtex]
 [76]  B.Yüksel, Ü.Aygölü, "Geliştirilmiş Fırsatçı İletişim", HABTEKUS09, Haberleşme Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, Y.T.Ü., İstanbul, 2009, Aralık. [bibtex]
 [77]  Ö.Oruç, Ü.Aygölü, "Dağıtılmış Uzay-Zaman Blok Kodlarda Bileşen Serpiştirme ile Çeşitleme Derecesinin Artırılması", 17.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, 2009, Nisan. [bibtex]
 [78]  E.Başar, Ü.Aygölü, "İki, Üç ve Dört Verici Antenli MIMO Sistemler için Kanal Sığasını Yakalayan Uzay-Zaman Blok Kodları", 17.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, 2009, Nisan. [bibtex]
 [79]  C.Hasan, Ü.Aygölü, "Artımlı Toplamsal Modülasyonlu İşbirlikli İletim", 17.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, 2009, Nisan. [bibtex]
 [80]  İ.Aydın, Ü.Aygölü, "Çok Atlamalı Telsiz Ağlar İçin Art Arda Bağlanmış Dağıtılmış Alamouti Uzay-Zaman Kodu", HABTEKUS09, Haberleşme Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, Y.T.Ü., İstanbul, 2009, Aralık. [bibtex]
 [81]  O. Oruc, U. Aygölü, "M-PSK cooperative trellis codes for coordinate interleaved coded cooperation", EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, Hindawi Publishing Corp., vol. 2009, pp. 4, 2009. [bibtex] [pdf] [doi]
 [82]  O. Oruc, U. Aygölü, "Bandwidth-efficient code design for coordinate interleaved coded cooperation", IET Communications, vol. 3, no. 9, pp. 1509-1519, 2009. [bibtex] [pdf] [doi]
 [83]  C. Hasan, U. Aygölü, "An Incremental Relaying Approach for Superposition Modulated Cooperative Transmission", Proc. IEEE Wireless Communications and Networking Conf. WCNC 2009, pp. 1-6, 2009. [bibtex] [pdf] [doi]
 [84]  E. Başar, U. Aygölü, "A New 2x2 Coordinate Interleaved STBC for High-Rate Wireless Systems", Proc. IEEE Int. Conf. Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications WIMOB '08, pp. 151-152, 2008, Oct. [bibtex] [pdf] [doi]
 [85]  E. Başar, U. Aygölü, "Full-rate full-diversity STBCs for three and four transmit antennas", Electronics Letters, vol. 44, no. 18, pp. 1076-1077, 2008, August. [bibtex] [pdf] [doi]
 [86]  T.Mataracıoğlu, Ü.Aygölü, "Üstün Bir Düzensiz LDPC Kod Tasarımı Üzerine", 16.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Didim, 2008, Nisan. [bibtex]
 [87]  K.Aksoy, Ü.Aygölü, "An efficient differential MIMO OFDM scheme with coordinate interleaving", EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, Special Issue on Multicarrier Systems, Article ID 734258, vol. 2008, 2008, January/February. [bibtex] [pdf] [doi]
 [88]  Ö.Oruç, Ü.Aygölü, "Bileşen Serpiştirmeli İşbirlikli Çeşitleme için Kod Tasarımı", 16.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Didim, 2008, Nisan. [bibtex]
 [89]  S.Şahin, Ü.Aygölü, "Yüksek Hızlı Dengeli Uzay-Zaman Blok Kod Seçimi", 16.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Didim, 2008, Nisan. [bibtex]
 [90]  B.Yüksel, Ö.Oruç, Ü.Aygölü, "En İyi Röle ile İşbirlikli İletişim ve Uzay Zaman Kodlaması ile Karşılaştırılması", HABTEKUS08, Haberleşme Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, Y.T.Ü., İstanbul, 2008, Ekim. [bibtex]
 [91]  O.Oğuz, Ü.Aygölü, E.Panayırcı, "Design and Performance Analysis of a Novel Trellis Coded Space-Time-Frequency Transmission Scheme", ETT, European Transactions on Telecommunications, vol. 19, pp. 67-75, 2008, January/February. [bibtex] [pdf] [doi]
 [92]  C.Hasan, Ü.Aygölü, "Toplamsal Modülasyona Dayalı İşbirlikli İletim", HABTEKUS08, Haberleşme Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, Y.T.Ü., İstanbul, 2008, Ekim. [bibtex]
 [93]  E.Aygün, Ü.Aygölü, "Dik İşaretleşmeye Dayalı Uyarlamalı İşbirlikli Çeşitleme", 16.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Didim, 2008, Nisan. [bibtex]
 [94]  O. Oruc, U. Aygölü, "Code design for coordinate interleaved coded cooperation", Proc. 6th Int. Symp. Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing CNSDSP 2008, pp. 340-344, 2008. [bibtex] [pdf] [doi]
 [95]  Aslı Birol, Ümit Aygölü, "Super-orthogonal space-time trellis codes for two transmit antennas in fast fading channels", International Journal of Communication Systems, vol. 21, no. 3, pp. 331-341, 2008. [bibtex] [pdf] [doi]
 [96]  A.Birol, Ü.Aygölü, "Hızlı Sönümlemeli Kanallarda 4 Verici Anten için Üstün-Dik Uzay-Zaman BPSK Kafes Kod Tasarımı", HABTEKUS07, Haberleşme Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, Y.T.Ü., İstanbul, 2007, Kasım. [bibtex]
 [97]  K.Aksoy, Ü.Aygölü, "Increasing MIMO OFDM Performance with Coordinate Interleaving", 12th International OFDM Workshop, Hamburg, Germany, 2007, August 29-30. [bibtex]
 [98]  K. Aksoy, U. Aygölü, "Concatenated Trellis and Coordinate Interleaved Differential Space-Time Block Codes for OFDM", Wireless Communication Systems, 2007. ISWCS 2007. 4th International Symposium on, pp. 21-25, 2007, Oct.. [bibtex] [pdf] [doi]
 [99]  K.Aksoy, Ü.Aygölü, "Geniş İşaret Kümeli STBC Kullanan Seri Sıralı OFDM Sistem Eniyileştirme", 15.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Eskişehir, 2007, Haziran. [bibtex]
 [100]  S.Şahin, M.E.Çelebi, Ü.Aygölü, "Kafes Kodlamalı Dengeli Uzay-Zaman Blok Kod Seçimi", 15.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Eskişehir, 2007, Haziran. [bibtex]
 [101]  Ö.Oruç, Ü.Aygölü, "Bileşen Serpiştirmeli İşbirlikli Çeşitleme", 15.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Eskişehir, 2007, Haziran. [bibtex]
 [102]  S.Şahin, M.E.Çelebi, Ü.Aygölü, "Dört Verici Anten için Dört ve Beş Geribeslemeli Dengeli Uzay-Zaman Blok Kod Seçimi", 15.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Eskişehir, 2007, Haziran. [bibtex]
 [103]  O. Oruc, U. Aygölü, "Coordinate Interleaved Coded Cooperation", Proc. IEEE 18th Int. Symp. Personal, Indoor and Mobile Radio Communications PIMRC 2007, pp. 1-5, 2007. [bibtex] [pdf] [doi]
 [104]  M. E. Çelebi, S. Sahin, U. Aygölü, "Full rate full diversity space-time block code selection for more than two transmit antennas", IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 6, no. 1, pp. 16-19, 2007. [bibtex] [pdf] [doi]
 [105]  K. Aksoy, U. Aygölü, "Super-orthogonal space-time-frequency trellis coded OFDM", IET Communications, vol. 1, no. 3, pp. 317-324, 2007. [bibtex] [pdf] [doi]
 [106]  K. Aksoy, U. Aygölü, "An Efficient Concatenated TCM and Coordinate Interleaved STBC for Wideband Channels", Proc. IEEE 18th Int. Symp. Personal, Indoor and Mobile Radio Communications PIMRC 2007, pp. 1-5, 2007. [bibtex] [pdf] [doi]
 [107]  M.E. Çelebi, S. Sahin, U. Aygölü, "Balanced space-time block coding: an efficient way to increase diversity with feedback", IEE Proceeding I: Communications, Special Issue on MIMO Wireless and Mobile Communications, vol. 153, no. 4, pp. 519- 524, 2006, August. [bibtex] [pdf]
 [108]  K.Aksoy, Ü.Aygölü, "Serial concatenated super-orthogonal space-time-frequency trellis coded OFDM", 4th International Symposium on Turbo Codes and related topics, Munich, Germany, 2006, April 3-7. [bibtex]
 [109]  K.Aksoy, Ü.Aygölü, "Super-orthogonal space-time-frequency trellis coded OFDM", 11th International OFDM Workshop, Hamburg, Germany, 2006, August 30-31. [bibtex]
 [110]  Ö.Oruç, C.F.Kul, Ü.Aygölü, "İki Kullanıcılı İşbirlikli Sistemler için Farksal Sezim", 14.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, 2006, Nisan. [bibtex]
 [111]  K.Aksoy, Ü.Aygölü, "Uzay-Zaman-Frekans Blok Kodlamalı OFDM", 3.Union Radio-Scientifique Internationale (URSI) Ulusal Konferansı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2006, Eylül. [bibtex]
 [112]  A.Birol, Ü.Aygölü, "Super-orthogonal space-time BPSK trellis code design for 4 transmit antennas in fading channels", Fifth International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing (CSNDSP’06), Patras Univ. Conference Centre, Patras, Greece, 2006, July 19-21. [bibtex]
 [113]  Ö.Oruç, Ü.Aygölü, "Differential detection for two-user cooperative diversity systems", Fifth International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing (CSNDSP’06) Patras Univ. Conference Centre, Patras, Greece, 2006, July 19-21. [bibtex]
 [114]  S.Şahin, M.E.Çelebi, Ü.Aygölü, "Üç Verici anten için Geri Beslemeli Yeni Uzay Çeşitleme Yöntemleri", 14.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, 2006, Nisan. [bibtex]
 [115]  Selami Sahin, Mehmet E. Çelebi, Ümit Aygölü, "Space diversity schemes with feedback for three transmit antennas", AEU - International Journal of Electronics and Communications, vol. 60, no. 8, pp. 613- 617, 2006. [bibtex] [pdf] [doi]
 [116]  M. E. Çelebi, S. Sahin, U. Aygölü, "Increasing Diversity with Feedback: Balanced Space-Time Block Coding", Proc. IEEE Int. Conf. Communications ICC '06, vol. 10, pp. 4836-4841, 2006. [bibtex] [pdf] [doi]
 [117]  K.Aksoy, Ü.Aygölü, "Üstün-Dik Uzay-Zaman-Frekans Kafes Kodlamalı OFDM", Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 11.Ulusal Kongresi, İstanbul, 2005, Eylül. [bibtex]
 [118]  Ö.Oruç, Ü.Aygölü, "İki Yollu Sönümlemeli Kanallarda Uzay-Zaman Blok Kodları", 13.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 2005, Mayıs. [bibtex]
 [119]  A.Birol, Ü.Aygölü, M.Yücel, "Super-orthogonal space-time PSK trellis codes for fast fading channels", IASTED International Conference on Networks and Communication Systems (NCS 2005), Krabi, Thailand, 2005, April 18-20. [bibtex]
 [120]  A.Birol, Ü.Aygölü, M.Yücel, "Hızlı Sönümlemeli Kanallar için Üstün-Dik Uzay-Zaman PSK Kafes Kodları", 13.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 2005, Mayıs. [bibtex]
 [121]  K.Aksoy, Ü.Aygölü, "A space-time-frequency coded OFDM scheme with high spatial and multipath diversity", 10th International OFDM Workshop, Hamburg, Germany, 2005, August 31 - September 1. [bibtex]
 [122]  O.Oğuz, Ü.Aygölü, E.Panayırcı, "A novel trellis coded space-time-frequency transmission scheme for OFDM", XI. National Symposium of Radio Science (URSI), Poznan, Poland, 2005, April 7-8. [bibtex]
 [123]  M.E.Çelebi, S.Şahin, Ü.Aygölü, "Space-time block code selection for more than two transmit antennas", 2nd COST 289 Workshop Special Topics on 4G Systems, Antalya, Turkey, 2005, July 6-7. [bibtex]
 [124]  Ö.Oruç, İ.Altunbaş, Ü.Aygölü, "Çok Düzeyli Üstün-Dik Uzay-Zaman Kodlaması", 12.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Kuşadası, s.724-727, 2004, Nisan. [bibtex]
 [125]  Y.Ülker, Ü.Aygölü, "8-PSK için Delikli Turbo Kafes Kod Tasarımı", 12.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Kuşadası, s.172-175, 2004, Nisan. [bibtex]
 [126]  O.Oğuz, Ü.Aygölü, E.Panayırcı, "Hızlı Sönümlemeli Kanallarda Yeni Bir Uzay-Zaman-Frekans Kodlamalı OFDM Sistem Tasarımı", 12.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Kuşadası, s.68-71, 2004, Nisan. [bibtex]
 [127]  F.Dönmez, Ü.Aygölü, "OFDM için Kafes Kod Temelli Bir Tepe/Ortalama Güç Oranı Azaltma Yöntemi", 12.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Kuşadası, s.57-60, 2004, Nisan. [bibtex]
 [128]  Ümit Aygölü, Mehmet E. Çelebi, "Space-time MSK Codes for Quasi-Static Fading Channels", AEU - International Journal of Electronics and Communications, vol. 58, no. 4, pp. 268- 273, 2004. [bibtex] [pdf] [doi]
 [129]  G.Altay, Ü.Aygölü, "New Decomposable Step-Product Codes", The 7th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics, pp.36-41, Orlando, Florida, USA, 2003, July. [bibtex]
 [130]  K.Aksoy, Ü.Aygölü, "Yüksek Hata Başarımına sahip Karma Bileşenli Delikli Turbo Kodların Tasarımı", 11.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Koç Üniversitesi, s.438-441, 2003, Haziran. [bibtex]
 [131]  Ö.Oruç, Ü.Aygölü, "16-QAM için Üstün-Dik Uzay-Zaman Kafes Kodları", 11.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Koç Üniversitesi, s.442-445, 2003, Haziran. [bibtex]
 [132]  Erdal Panayırcı, Ümit Aygölü, Ali Emre Pusane, "Sequence Estimation with Transmit Diversity for Wireless Communications", AEU - International Journal of Electronics and Communications, vol. 57, no. 5, pp. 309- 316, 2003. [bibtex] [pdf] [doi]
 [133]  E. Panayırcı, U. Aygölü, A. M. Pusane, "EM-based sequence estimation for wireless systems with orthogonal transmit diversity", Proc. IEEE Int. Conf. Communications ICC '03, vol. 5, pp. 3210-3214, 2003. [bibtex] [pdf] [doi]
 [134]  Kenan Aksoy, Ümit Aygölü, "New Punctured Turbo Codes", AEU - International Journal of Electronics and Communications, vol. 57, no. 3, pp. 206- 213, 2003. [bibtex] [pdf] [doi]
 [135]  K. Aksoy, U. Aygölü, "Comments on "Combined turbo codes and interleaver design"", IEEE Transactions on Communications, vol. 51, no. 2, 2003. [bibtex] [pdf] [doi]
 [136]  F.Yılmaz, Ü.Aygölü, "Turbo Kodlar için Karma Serpiştirici Tasarımı", 10.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Pamukkale, s.159-164, 2002, Haziran. [bibtex]
 [137]  A.E.Pusane, Ü.Aygölü, "Çok Alıcı Antenli Dik Uzay-Zaman Kodları için Güç Kontrolu", 10.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Pamukkale, s.743-748, 2002, Haziran. [bibtex]
 [138]  A.E.Pusane, Ü.Aygölü, E.Panayırcı, "İlintili Sönümlemeli Kanallarda Dik Uzay-Zaman Kodlamalı OFDM", 10.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Pamukkale, s.383-388, 2002, Haziran. [bibtex]
 [139]  K.Aksoy, Ü.Aygölü, "Delikli Turbo Kod Tasarımı", 10.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Pamukkale, s.153-158, 2002, Haziran. [bibtex]
 [140]  A. E. Pusane, U. Aygölü, "Power control for orthogonal space-time coding with multiple receive antennas", Proc. 13th IEEE Int Personal, Indoor and Mobile Radio Communications Symp, vol. 1, pp. 95-99, 2002. [bibtex] [pdf] [doi]
 [141]  A.E.Pusane, Ü.Aygölü, "Space-time coded multiple MSK", 8th International Conference on Advances in Communications and Control, pp.25-35, Rethymno, Crete, Greece, 2001, June. [bibtex]
 [142]  A.E.Pusane, Ü.Aygölü, E.Panayırcı, "MSK Modülasyonlu OFDM Sistemleri", 9.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Gazimağusa, KKTC, s.318-323, 2001, Nisan. [bibtex]
 [143]  A.E.Pusane, Ü.Aygölü, "Uzay-zaman Kodlamalı Çoklu MSK Modülasyonu", 9.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Gazimağusa, KKTC, s.312-317, 2001, Nisan. [bibtex]
 [144]  Ersin Ozturk, Ümit Aygölü, "A Combined Interleaving Technique for Trellis Coded MPSK Systems in Rayleigh Fading Channels", Wireless Personal Communications, Springer Netherlands, vol. 16, pp. 245-257, 2001. [bibtex] [pdf] [doi]
 [145]  Murat Uysal, Ümit Aygölü, Erdal Panayırcı, "Letter: On the performance of trellis coded M-PSK systems over rician fading channels with phase jitter", European Transactions on Telecommunications, Wiley Subscription Services, vol. 12, no. 1, pp. 31-35, 2001. [bibtex] [pdf] [doi]
 [146]  A.E.Pusane, Ü.Aygölü, İ.Altunbaş, "Performance analysis of trellis coded MSK in two-ray fading channels", First IEEE Balkan Conference on Signal Processing, Communications, Circuit and Systems, IŞIK University, Istanbul, Turkey, 2000, June 1-3. [bibtex]
 [147]  I. Altunbaş, U. Aygölü, "Multilevel coded CPFSK systems for AWGN and fading channels", IEEE Transactions on Communications, vol. 48, no. 5, pp. 764-773, 2000. [bibtex] [pdf] [doi]
 [148]  U. Aygölü, "Performance Analysis of M-PSK TCM in Two-ray Fading Mobile Channels", Archiv fur Elektronik und Ubertragungstechnik, Stuttgart: S. Hirzel Verlag c1996-, vol. 53, no. 3, pp. 167, 1999. [bibtex]
 [149]  M. Uysal, E. Panayırcı, U. Aygölü, "Performance analysis of trellis coded M-PSK systems over Rician fading channels with phase jitter", Proc. VTC 1999 - Fall Vehicular Technology Conf. IEEE VTS 50th, vol. 5, pp. 2561-2565, 1999. [bibtex] [pdf] [doi]
 [150]  E.Öztürk, Ü.Aygölü, "Sönümlemeli Kanallarda Kafes Kodlamalı Sistemler için Birleşik Serpiştirme Tekniği", 6.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Kızılcahamam, Ankara, s.589-594, 1998, Mayıs. [bibtex]
 [151]  M.Uysal, E.Panayırcı, Ü.Aygölü, "Rician Sönümlemeli Kanallarda Mükemmel Olmayan Faz Senkronizasyonu Altında Kafes Kod Modülasyonu Başarım Analizi", 6.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Kızılcahamam, Ankara, s.566-571, 1998, Mayıs. [bibtex]
 [152]  A. Akar, U. Aygölü, "Multiple trellis codes for multi-h continuous phase modulation", Journal of Yildiz Technical University, Yildiz Technical University, vol. 53, no. 3, pp. 36-47, 1998. [bibtex]
 [153]  A.Akar, Ü.Aygölü, "Performance analysis of multiple trellis codes for multi-h continuous phase modulation over gaussian and fading channels", 4th International Symposium on Communication Theory and Applications pp.375-380, Lake District, UK, 1997, July. [bibtex]
 [154]  M.Uysal, E.Panayırcı, Ü.Aygölü, "Design of new coded M-PSK systems for Rician fading channels with imperfect phase reference", 6th International Conference on Advances in Communications and Control, Corfu, Greece, 1997, June. [bibtex]
 [155]  İ.Altunbaş, Ü.Aygölü, "Sönümlemeli Kanallar için Çok Düzeyli Kodlanmış Sürekli Fazlı Frekans Kaydırmalı Anahtarlama Sistemleri", 5.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Kuşadası, İzmir, s.371-376, 1997, Mayıs. [bibtex]
 [156]  A.Akar, Ü.Aygölü, "Çok h-lı Sürekli Faz Modülasyonu için Çoklu Kafes Kodlar", Elektrik-Elektronik, Bilgisayar Mühendisliği 7.Ulusal Kongresi, ODTÜ, Ankara,s.192-195, 1997, Eylül. [bibtex]
 [157]  I. Altunbaş, U. Aygölü, "Multiamplitude Minimum Shift Keying Trellis Codes for AWGN and Fading Channels", AEU. Archiv fur Elektronik und Ubertragungstechnik, Stuttgart: S. Hirzel Verlag c1996-, vol. 51, no. 2, pp. 63-72, 1997. [bibtex]
 [158]  I. Altunbaş, U. Aygölü, "Multilevel coding of multiple FFSK", Proc. Symp. IEEE Int Information Theory 1997, 1997. [bibtex] [pdf] [doi]
 [159]  Ü.Aygölü, "Trellis coded quaternary partial-response Class-IV systems for digital subscriber lines", Symposium of Electronics and Telecommunications, ETc\'96, Timisoara, Romania, 1996, September. [bibtex]
 [160]  A.Akar, Ü.Aygölü, "Multiple trellis codes for multi-h continuous phase modulation", 4th U.K./Australian International Symposium on DSP for Communication Systems, Perth, Joondalup, Australia, pp.416-422, 1996, September. [bibtex]
 [161]  İ.Altunbaş, Ü.Aygölü, "Design and performance analysis of multilevel coded M-ary CPFSK", International Conference on Telecommunications, ICT\'96, Istanbul, Turkey, pp.269-272, 1996, April. [bibtex]
 [162]  Ashur M.Ali, Ü.Aygölü, E.Panayırcı, "New error control strategies for data communication systems", The Third Libyan Arab International Conferenceon Electrical and Electronics Eng., Lybia, pp.528-534, 1996, March. [bibtex]
 [163]  İ.Altunbaş, Ü.Aygölü, "Hızlı Frekans Kaydırmalı Anahtarlama Modülasyonunun Çok Düzeyli Kodlanması", 4.Bilgisayar-Haberleşme Sempozyumu, Bursa, s.64-67, 1996, Aralık. [bibtex]
 [164]  B.Hüseyinoğlu, E.Panayırcı, Ü.Aygölü, "HDSL Sistemin Başarım Analizi", 4.Bilgisayar-Haberleşme Sempozyumu, Bursa, s.12-15, 1996, Aralık. [bibtex]
 [165]  Ü.Aygölü, E.Panayırcı, "Performance of partially coherent trellis coded M-ary PSK systems in fading mobile communication channels", European Conference on Circuit Theory and Design, ECCTD\'95, Istanbul, Turkey, pp.537-540, 1995, August. [bibtex]
 [166]  E.Panayırcı, Ü.Aygölü, "Performance of trellis coded M-ary PSK systems with carrier phase jitter in the presence of Rayleigh fading", 3rd International Symposium on Communication Theory and Applications, Lake District,UK, pp.481-484, 1995, July. [bibtex]
 [167]  E.Panayırcı, Ü.Aygölü, "Trellis coded MPSK systems in fading mobile channels with imperfect phase reference", 5th International Conference on Advances in Communication and Control, Crete, Greece, pp.485-495, 1995, June. [bibtex]
 [168]  İ.Altunbaş, Ü.Aygölü, "Multilevel coded M-ary CPFSK with modulation index 1/2", 5th International Conference on Advances in Communication and Control, Crete, Greece, pp.504-508, 1995, June. [bibtex]
 [169]  A.Y.Zorlu, Ü.Aygölü, "Çok Düzeyli Dörtlü Hat Kodu Tasarımı", Elektrik Mühendisliği 6.Ulusal Kongresi, Bursa, s.748-751, 1995, Eylül. [bibtex]
 [170]  İ.Altunbaş, Ü.Aygölü, "Çok Düzeyli Kodlanmış Sürekli Fazlı Frekans Kaydırmalı Anahtarlama", Elektrik Mühendisliği 6.Ulusal Kongresi, Bursa, s.786-789, 1995, Eylül. [bibtex]
 [171]  E. Panayırcı, U. Aygölü, O. N. Ucan, "Error performance analysis of quadrature partial response trellis coded modulation (QPR-TCM) in fading mobile satellite channels", IEEE Transactions of Communications, vol. 43, no. 234, pp. 1653-1662, 1995. [bibtex] [pdf] [doi]
 [172]  I. Altunbaş, U. Aygölü, "Design of multilevel coded M-ary CPFSK systems with modulation index 1/2", Proc. IEEE Global Telecommunications Conf. GLOBECOM '95, vol. 1, pp. 644-648, 1995. [bibtex] [pdf] [doi]
 [173]  Ü.Aygölü, E.Panayırcı, "Design of trellis coded line codes for HDSL with error correction capability", Symposium on Electronics and Telecommunications, Timisoara, Romania, 1994, September. [bibtex]
 [174]  U. Aygölü, E. Panayırcı, "Improved error performance using partial response signaling for MPSK in fading channels", AEU. Archiv fur Elektronik und Ubertragungstechnik, Hirzel, vol. 48, no. 3, pp. 153-161, 1994. [bibtex]
 [175]  U. Aygölü, E. Panayırcı, "Analysis of partial response coded MPSK over mobile satellite channels", Proc. Symp. IEEE Int Information Theory, 1994. [bibtex] [pdf] [doi]
 [176]  U. Aygölü, E. Panayırcı, "Multilevel ternary line codes with trellis structure", IEE Proceedings-Communications, vol. 141, no. 1, pp. 7-12, 1994. [bibtex] [pdf] [doi]
 [177]  U. Aygölü, E. Panayırcı, "New trellis line codes for HDSL with error correction capability", Electronics Letters, vol. 30, no. 19, pp. 1575-1576, 1994. [bibtex] [pdf] [doi]
 [178]  I. Altunbaş, U. Aygölü, "Multiple multiamplitude minimum shift keying trellis codes for AWGN and fading mobile satellite channels", Proc. Third Annual Int Universal Personal Communications Record. Conf, pp. 199-203, 1994. [bibtex] [pdf] [doi]
 [179]  I. Altunbaş, U. Aygölü, "Multilevel coded FSK/PSK modulation", Proc. 'Serving Humanity Through Communications.' IEEE Int Communications ICC '94, SUPERCOMM/ICC '94, Conf. Record Conf, pp. 640-644, 1994. [bibtex] [pdf] [doi]
 [180]  İ.Altunbaş, Ü.Aygölü, "32-CROSS Modülasyonu için Çok Düzeyli Kod Tasarımı", Elek-trik Mühendisliği 5.Ulusal Kongresi, KTÜ, Trabzon, s.280-285, 1993, Eylül. [bibtex]
 [181]  R.Algın, Ü.Aygölü, "Birleşik Kodlamalı Modülasyon Tekniğine Dayalı bir Oto matik Yineleme İsteme Dizgesinin Başarım Çözümlemesi", Elektrik Mühendisliği 5.Ulusal Kongresi, KTÜ, Trabzon, s.625-631, 1993, Eylül. [bibtex]
 [182]  U. Aygölü, E. Panayırcı, "New ternary line codes based on trellis structure", IEEE Transactions on Communications, vol. 41, no. 6, pp. 864-873, 1993. [bibtex] [pdf] [doi]
 [183]  U. Aygölü, E. Panayırcı, "Multilevel Ternary Line Codes with Trellis", Proc. IEEE Int Information Theory Symp, 1993. [bibtex] [pdf] [doi]
 [184]  Ü.Aygölü, U.Ersöz, "A new unit-memory rotationally invariant multiple trellis code for 16-QAM", Bulletin of the Technical University of Istanbul, vol. 46, pp. 165-178, 1993. [bibtex]
 [185]  O.N.Uçan, Ü.Aygölü, E.Panayırcı, "Error performance analysis of quadrature partial response trellis coded modulation (QPR-TCM) in fading mobile satellite channels", 26th Annual Conference on Information Sciences and Systems, Princeton, USA, pp.517-520, 1992, March. [bibtex]
 [186]  O. N. Ucan, U. Aygölü, E. Panayırcı, "Performance and jitter analysis of quadrature partial response/trellis coded modulation (QPR-TCM) signals in the presence of intersymbol interference and colored noise", IEEE Journals on Selected Areas in Communications, vol. 10, no. 8, pp. 1264-1270, 1992. [bibtex] [pdf] [doi]
 [187]  U. Aygölü, E. Panayırcı, "Unit memory rotationally invariant multiple trellis codes for QAM systems", Proc. Singapore ICCS/ISITA '92. 'Communications the Move', pp. 774-778, 1992. [bibtex] [pdf] [doi]
 [188]  O.N.Uçan, Ü.Aygölü, E.Panayırcı, "Decoding of quadrature partial response trellis coded signals (QPR-TCM) in the presence of intersymbol interference and noise", 9th International Symposium on Applied Algebra, Algebraic Algorithms and Error Correction Codes, New Orleans, USA, pp.434-437, 1991, October. [bibtex]
 [189]  O.N.Uçan, Ü.Aygölü, E.Panayırcı, "Reduced decoding complexity of quadrature partial response trellis coded modulation (QPR-TCM) in the presence of intersymbol interference", IEEE International Symposium on Personal,Indoor and Mobile Radio Communications, London, pp.148-153, 1991, September. [bibtex]
 [190]  A.Karataş, Ü.Aygölü, "Çok h-li ve Çok T-li Faz Kodlamalı Modülasyon Teknikleriçin Hata Başarım Analizi", Elektrik Mühendisliği 4.Ulusal Kongresi, DEÜ, İzmir, s.711-714, 1991, Eylül. [bibtex]
 [191]  A.Karataş, Ü.Aygölü, "Asimetrik Çok h-li Faz Kodlamalı Modülasyonlu İşaretlerin Hata Başarımlarının İncelenmesi", Bilkent Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Konferansı, Bilkent, Ankara, s.182-185, 1991, Temmuz. [bibtex]
 [192]  Ü.Aygölü, "Hızlı Frekans Kaydırmalı Anahtarlama Kafes Kodlarının Gürültülü ve Sönümlemeli Kanallarda Hata Başarımları", Elektrik Mühendisliği 4.Ulusal Kongresi, DEÜ, İzmir, s.715-718, 1991, Eylül. [bibtex]
 [193]  Ü.Aygölü, E.Panayırcı, "Design of new ternary line codes based on trellis structure", Bilkent International Conference on New Trends in Communication Control and Signal Processing, Ankara, pp.362-368, 1990, July. [bibtex]
 [194]  Ü.Aygölü, E.Panayırcı, "Kafes Kodlamalı Sayısal Darbe Genlik Modülasyonlu İşaretlerin Güç Spektrumlarının İncelenmesi", Elektrik Mühendisliği3. Ulusal Kongresi, İTÜ, İstanbul, s.548-551, 1989, Eylül. [bibtex]
 [195]  Ü.Aygölü, E.Panayırcı, "Kafes Yapıda Tasarlanan Hat Kodlarının Hata Olasılıkları için Üst Sınırlar", ODTÜ 30.Yıl Sempozyumu, Ankara, s.111-114, 1989, Şubat. [bibtex]
 [196]  U. Aygölü, U. Ersoz, "Line coding in digital communications based on trellis coded modulation", Bulletin of the Technical University of Istanbul, Istanbul Technical University, vol. 41, pp. 533-556, 1988. [bibtex]
 [197]  Ü.Aygölü, E.Panayırcı, "Hat Kodlarının Kafes Yapıda Tasarımı", Elektrik Mühendisliği 2.Ulusal Kongresi, ODTÜ, Ankara, s.105-108, 1987, Eylül. [bibtex]
Bibtex data last updated: March 03 2020 10:57:22.
Powered by bibtexbrowser