Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Type: Phdthesis & Year:
Type: Phdthesis & Year:
 [1]  Semiha Tedik Başaran, "Relaying Opportunities for Wireless Networks by Applying Network Coding (PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019, Nisan. (danışman: Güneş Karabulut Kurt) [bibtex]
 [2]  Ersin Öztürk, "Non-Orthogonal Multi-Carrier Modulation Schemes for Future Wireless Communication Systems (PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019, Ocak. (danışman: Hakan Ali Çırpan) [bibtex]
 [3]  Gediz Sezgin, "Mobil Haberleşme Sistemlerinde Karıştırıcıların Bozucu Etkisinin Azaltılması (PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019, Nisan. (danışman: Güneş Karabulut Kurt) [bibtex]
 [4]  Saliha Büyükçorak, "A Generalized Localization Framework for Terrestrial and Aerial Systems (PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019, Şubat. (danışman: Güneş Karabulut Kurt) [bibtex]
 [5]  Doğay Altınel, "Gelecek Nesil Kablosuz Haberleşme Ağları için Enerji Hasatlama Sistemleri (PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019, Ocak. (danışman: Güneş Karabulut Kurt) [bibtex]
 [6]  Gökhan Altın, "Low-Complexity Detection and Cooperative Communication for Spatial Modulation Systems (PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018, Şubat. (danışman: M.E.Çelebi) [bibtex]
 [7]  Mehmet Başaran, "Energy Efficient Approaches for Spectrum Sensing and Channel Estimation (PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018, Ocak. (danışman: H.Ali Çırpan, eş danışman: Serhat Erküçük) [bibtex]
 [8]  Serdar Özgür Ata, "Design of vehicular communication systems employing physical layer network coding over cascaded fading channels (PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017, Ocak. (danışman: İbrahim Altunbaş) [bibtex]
 [9]  Özge Cepheli, "Next generation physical layer security framework for wireless communications (PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017, Haziran. (danışman: Güneş Karabulut Kurt) [bibtex]
 [10]  İbrahim Aydın, "Telsiz ağlarda enerji verimlilikli yeni iletim protokolleri (PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017, Ocak. (danışman: Ümit Aygölü) [bibtex]
 [11]  Sinan Kahraman, "Efficient Maximum Likelihood Decoding: From Space-Time Block Codes To Polar Coding (PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014, Ekim. (danışman: M.E.Çelebi) [bibtex]
 [12]  Ali Serdar Demiroglu, "Sürekli Fazlı Frekans Kaydırmalı Anahtarlama Modülasyonu Kullanan İşbirlikli Çeşitleme Sistemleri (PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014, Ekim. (danışman: İ.Altunbaş, M.E.Çelebi) [bibtex]
 [13]  Ertuğrul Başar, "Çok-girişli çok-çıkışlı telsiz iletişim sistemleri için gelişmiş uzaysal modülasyon teknikleri (PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013, Nisan. (danışman: Ü. Aygölü) [bibtex]
 [14]  Selami Şahin, "İki-yönlü röleli kanallarda sınırlı geri beslemeli fiziksel-katman ağ kodlaması(PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012, Ekim. (danışman: Ü. Aygölü) [bibtex]
 [15]  Ali Ekşim, "Telsİz ağlarda genişletilmiş dengeli uzay-zaman blok kodlama (PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011, Ocak. (danışman: E. Çelebi) [bibtex]
 [16]  Hacı İlhan, "Kaskat sönümlemeli kanallar için işbirlikli sistem tasarımı ve hata başarım analizi (PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011, Nisan. (danışman: İ. Altunbaş) [bibtex]
 [17]  Özgür Oruç, "Telsiz iletişim sistemleri için bileşen serpiştirmeli işbirlikli çeşitleme teknikleri (PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009, Haziran. (danışman: Ü. Aygölü) [bibtex]
 [18]  Kenan Aksoy, "OFDM modülasyonu kullanan çok-girişli çok-çıkışlı telsiz iletişim sistemleri için yüksek başarımlı kodlama teknikleri (PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008, Nisan. (danışman: Ü. Aygölü) [bibtex]
Bibtex data last updated: March 03 2020 10:57:22.
Powered by bibtexbrowser