Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Type: Thesis & Year:
Type: Thesis & Year:
 [1]  Selahattin Gökçeli, "5G Waveform Design and Software Defined Radio Based Proof of Concept Implementations (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017, Haziran. (danışman: G.Karabulut Kurt) [bibtex]
 [2]  Teoman Mert, "Tek Taşıyıcılı Frekans Bölmeli Çoklu Erişim Sistemleri İçin Toplam Veri Hızını Enbüyükleyen Özkaynak Tahsisi (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015, Temmuz. (danışman: H.A.Çırpan) [bibtex]
 [3]  Kaan Dandin, "Dynamic Load Management for IMS Networks Using Network Function Virtualization (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015, Ocak. (danışman: G.K.Karabulut, İ.Hökelek) [bibtex]
 [4]  Görkem Özvural, "System Design for Internet of Things and Network Coding Applications in the Wireless Personal Area Networks (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015, Mayıs. (danışman: G.K.Karabulut) [bibtex]
 [5]  Buğra Engin, "Klasik ve ağ kodlamalı OFDMA sistemlerde alt-taşıyıcı atama (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015, Haziran. (danışman: İ.Altunbaş) [bibtex]
 [6]  Metin Vural, "Lognormal Mixture Shadowing and Applications (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014, Ocak. (danışman: G.K.Karabulut) [bibtex]
 [7]  Sami Binol, "Uzay Kaydırmalı Anahtarlama Modülasyonu için Yüksek Başarımlı İşbirlikli İlet (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014, Mayıs. (danışman: Ü.Aygölü) [bibtex]
 [8]  Dogay Altınel, "RF Energy Harvesting in Wireless Communication Systems: Statistical Models for Battery Recharging Time (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014, Haziran. (danışman: G.K.Karabulut) [bibtex]
 [9]  Mustafa Cihan Taştan, "Uzay Kaydırmalı Anahtarlama Modülasyonu Kullanan İşbirlikli Çok Atlamalı Ağlar (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014, Mayıs. (danışman: Ü.Aygölü) [bibtex]
 [10]  Khalid Mahmood, "Mode Selection Rules For Device-to-Device Communication: Design Criteria And Performance Metrics (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014, Ocak. (danışman: G.K.Karabulut) [bibtex]
 [11]  Mehmet Özgör, "Ultra Geniş Bant Kanal Kestirimi İçin Bayes Sıkıştırılmış Algılama Yaklaşımı (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013, Şubat. (danışman: H.A.Çırpan) [bibtex]
 [12]  Semiha Tedik, "Tam-Çift Yönlü İletişim Sistemleri: Başarım Analizi Ve Röle Uygulamaları (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013, Haziran. (danışman: G. Karabulut Kurt) [bibtex]
 [13]  Okan Cengaver, "Mobil veri şebekeleri için kullanıcı deneyim öngörüsü (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013, Şubat. (danışman: G. Karabulut Kurt) [bibtex]
 [14]  Abdulkadir Özdamar, "Seçmeli Simge Başına Hız Kontrolü (S-Psrc) Yönteminin Doğrusal Uzay-Zaman Kodları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013, Mayıs. (danışman: M.E.Çelebi) [bibtex]
 [15]  Ali Karademir, "Birleşik gölgelemeli ve sönümlemeli kanallar üzerinden işbirlikli iletişimde yol seçimi (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013, Haziran. (danışman: İ.Altunbaş) [bibtex]
 [16]  Tuğra Şahiner, "Kullanıcı Talebine Bağlı Iletim Gücü Optimizasyonu(MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013, Haziran. (danışman: G. Karabulut Kurt) [bibtex]
 [17]  M.Çağrı İlter, "Gölgelemeli/sönümlemeli kanallarda fiziksel katman ağ kodlama (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012, Ocak. (danışman: İ. Altunbaş) [bibtex]
 [18]  Barış Köksal, "Çok atlamalı çift yönlü röleli ağlar (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012, Eylül. (danışman: Ü. Aygölü) [bibtex]
 [19]  Mustafa Yağımlı, "Anten seçimli fiziksel katman ağ kodlama (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012, Şubat. (danışman: İ. Altunbaş) [bibtex]
 [20]  Serdar İngök, "Bilişsel radyoda özdeğer tabanlı spektrum sezme yöntemleri (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012, Ağustos. (danışman: E. Çelebi) [bibtex]
 [21]  Gözde Yigit, "İki yönlü röleli ağlarda kafes kodlamalı modülasyon ile fiziksel katman ağ kodlama (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012, Eylül. (danışman: Ü. Aygölü) [bibtex]
 [22]  Burhanettin Türkel, "Çift yönlü röleli kanallarda uyarlamalı eşleme MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012, Eylül. (danışman: Ü. Aygölü) [bibtex]
 [23]  Sezgin Şen, "Fırsatçı röleli kafes kodlamalı modülasyon (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011, Haziran. (danışman: Ü. Aygölü) [bibtex]
 [24]  Yakup Şahin, "Ölçüm gürültüsünün karma geliş zamanı/geliş açısı yöntemine etkisinin incelenmesi (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011, Eylül. (danışman: E. Çelebi) [bibtex]
 [25]  Büşra Yüksel Özcan, "Eşlemeli toplamsal modülasyonlu işbirlikli iletişim (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011, Haziran. (danışman: Ü. Aygölü) [bibtex]
 [26]  Yasemin Sitti, "Alıcı çeşitlemeli işbirlikli sistemlerin gölgelemeli kanallardaki performansı (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011, Haziran. (danışman: İ. Altunbaş) [bibtex]
 [27]  Sayat Çınar, "Düşük karmaşıklıklı uzay-zaman blok kodlamalı dik frekans bölmeli çoğullamali sistemler (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010, Haziran. (danışman: E. Çelebi) [bibtex]
 [28]  İbrahim Aydın, "Çok atlamalı telsiz ağlarda dağıtılmış alamouti kodunun kullanılması ve başarım analizleri (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010, Mayıs. (danışman: Ü. Aygölü) [bibtex]
 [29]  Cengis Hasan, "Dinamik aktarıma dayalı toplamsal modülasyon işbirlikli iletim (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010, Mayıs. (danışman: Ü. Aygölü) [bibtex]
 [30]  İzzet Levent Karaevli, "Verici anten seçimi ve seçici birleştirme kullanılan işbirlikli haberleşme sisteminin performans analizi (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010, Haziran. (danışman: İ. Altunbaş) [bibtex]
 [31]  Asya Mahmutoğlu, "Uzay-zaman blok kodlarını kullanan röleli sistemlerin genelleştirilmiş sönümlemeli kanallardaki hata performans analizi (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009, Haziran. (danışman: İ. Altunbaş) [bibtex]
 [32]  Haluk Doğan, "FSK/PSK modülasyonlu röleli ve işbirlikli sistemler (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009, Haziran. (danışman: İ. Altunbaş) [bibtex]
 [33]  Ertuğrul Başar, "Yüksek hızlı yeni uzay-zaman blok kodları (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009, Mayıs. (danışman: Ü. Aygölü) [bibtex]
 [34]  Deniz Çelik, "İşbirlikli çeşitlemede FSK/PSK modülasyonunun kullanılması (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009, Haziran. (danışman: Ü. Aygölü) [bibtex]
 [35]  Mert Deva, "İşbirlikçi çeşitlemeli sistemlerde güç tahsis katsayilarinin eniyilenmesi İle bit-hata başarımının arttırılması (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008, Haziran. (danışman: E. Çelebi) [bibtex]
 [36]  Ebru Sinem Toker, "Kuantalanmış ön-kodlayıcının işbirlikli çeşitlemeye uygulanması (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008, Haziran. (danışman: E. Çelebi) [bibtex]
 [37]  Sinan Kahraman, "Uzay-zaman kodlarda hızlı yöntemler (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007, Ocak. (danışman: E. Çelebi) [bibtex]
Bibtex data last updated: March 03 2020 10:57:22.
Powered by bibtexbrowser