Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Type: Thesis|phdthesis & Year:
Type: Thesis|phdthesis & Year:
 [1]  Saliha Büyükçorak, "A Generalized Localization Framework for Terrestrial and Aerial Systems (PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019, Şubat. (danışman: Güneş Karabulut Kurt) [bibtex]
 [2]  Doğay Altınel, "Gelecek Nesil Kablosuz Haberleşme Ağları için Enerji Hasatlama Sistemleri (PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019, Ocak. (danışman: Güneş Karabulut Kurt) [bibtex]
 [3]  Ersin Öztürk, "Non-Orthogonal Multi-Carrier Modulation Schemes for Future Wireless Communication Systems (PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019, Ocak. (danışman: Hakan Ali Çırpan) [bibtex]
 [4]  Semiha Tedik Başaran, "Relaying Opportunities for Wireless Networks by Applying Network Coding (PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019, Nisan. (danışman: Güneş Karabulut Kurt) [bibtex]
 [5]  Gediz Sezgin, "Mobil Haberleşme Sistemlerinde Karıştırıcıların Bozucu Etkisinin Azaltılması (PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019, Nisan. (danışman: Güneş Karabulut Kurt) [bibtex]
 [6]  Mehmet Başaran, "Energy Efficient Approaches for Spectrum Sensing and Channel Estimation (PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018, Ocak. (danışman: H.Ali Çırpan, eş danışman: Serhat Erküçük) [bibtex]
 [7]  Gökhan Altın, "Low-Complexity Detection and Cooperative Communication for Spatial Modulation Systems (PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018, Şubat. (danışman: M.E.Çelebi) [bibtex]
 [8]  Selahattin Gökçeli, "5G Waveform Design and Software Defined Radio Based Proof of Concept Implementations (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017, Haziran. (danışman: G.Karabulut Kurt) [bibtex]
 [9]  İbrahim Aydın, "Telsiz ağlarda enerji verimlilikli yeni iletim protokolleri (PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017, Ocak. (danışman: Ümit Aygölü) [bibtex]
 [10]  Özge Cepheli, "Next generation physical layer security framework for wireless communications (PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017, Haziran. (danışman: Güneş Karabulut Kurt) [bibtex]
 [11]  Serdar Özgür Ata, "Design of vehicular communication systems employing physical layer network coding over cascaded fading channels (PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017, Ocak. (danışman: İbrahim Altunbaş) [bibtex]
 [12]  Buğra Engin, "Klasik ve ağ kodlamalı OFDMA sistemlerde alt-taşıyıcı atama (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015, Haziran. (danışman: İ.Altunbaş) [bibtex]
 [13]  Teoman Mert, "Tek Taşıyıcılı Frekans Bölmeli Çoklu Erişim Sistemleri İçin Toplam Veri Hızını Enbüyükleyen Özkaynak Tahsisi (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015, Temmuz. (danışman: H.A.Çırpan) [bibtex]
 [14]  Görkem Özvural, "System Design for Internet of Things and Network Coding Applications in the Wireless Personal Area Networks (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015, Mayıs. (danışman: G.K.Karabulut) [bibtex]
 [15]  Kaan Dandin, "Dynamic Load Management for IMS Networks Using Network Function Virtualization (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015, Ocak. (danışman: G.K.Karabulut, İ.Hökelek) [bibtex]
 [16]  Sami Binol, "Uzay Kaydırmalı Anahtarlama Modülasyonu için Yüksek Başarımlı İşbirlikli İlet (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014, Mayıs. (danışman: Ü.Aygölü) [bibtex]
 [17]  Dogay Altınel, "RF Energy Harvesting in Wireless Communication Systems: Statistical Models for Battery Recharging Time (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014, Haziran. (danışman: G.K.Karabulut) [bibtex]
 [18]  Ali Serdar Demiroglu, "Sürekli Fazlı Frekans Kaydırmalı Anahtarlama Modülasyonu Kullanan İşbirlikli Çeşitleme Sistemleri (PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014, Ekim. (danışman: İ.Altunbaş, M.E.Çelebi) [bibtex]
 [19]  Mustafa Cihan Taştan, "Uzay Kaydırmalı Anahtarlama Modülasyonu Kullanan İşbirlikli Çok Atlamalı Ağlar (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014, Mayıs. (danışman: Ü.Aygölü) [bibtex]
 [20]  Sinan Kahraman, "Efficient Maximum Likelihood Decoding: From Space-Time Block Codes To Polar Coding (PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014, Ekim. (danışman: M.E.Çelebi) [bibtex]
 [21]  Metin Vural, "Lognormal Mixture Shadowing and Applications (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014, Ocak. (danışman: G.K.Karabulut) [bibtex]
 [22]  Khalid Mahmood, "Mode Selection Rules For Device-to-Device Communication: Design Criteria And Performance Metrics (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014, Ocak. (danışman: G.K.Karabulut) [bibtex]
 [23]  Semiha Tedik, "Tam-Çift Yönlü İletişim Sistemleri: Başarım Analizi Ve Röle Uygulamaları (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013, Haziran. (danışman: G. Karabulut Kurt) [bibtex]
 [24]  Ertuğrul Başar, "Çok-girişli çok-çıkışlı telsiz iletişim sistemleri için gelişmiş uzaysal modülasyon teknikleri (PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013, Nisan. (danışman: Ü. Aygölü) [bibtex]
 [25]  Abdulkadir Özdamar, "Seçmeli Simge Başına Hız Kontrolü (S-Psrc) Yönteminin Doğrusal Uzay-Zaman Kodları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013, Mayıs. (danışman: M.E.Çelebi) [bibtex]
 [26]  Mehmet Özgör, "Ultra Geniş Bant Kanal Kestirimi İçin Bayes Sıkıştırılmış Algılama Yaklaşımı (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013, Şubat. (danışman: H.A.Çırpan) [bibtex]
 [27]  Ali Karademir, "Birleşik gölgelemeli ve sönümlemeli kanallar üzerinden işbirlikli iletişimde yol seçimi (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013, Haziran. (danışman: İ.Altunbaş) [bibtex]
 [28]  Okan Cengaver, "Mobil veri şebekeleri için kullanıcı deneyim öngörüsü (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013, Şubat. (danışman: G. Karabulut Kurt) [bibtex]
 [29]  Tuğra Şahiner, "Kullanıcı Talebine Bağlı Iletim Gücü Optimizasyonu(MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013, Haziran. (danışman: G. Karabulut Kurt) [bibtex]
 [30]  Barış Köksal, "Çok atlamalı çift yönlü röleli ağlar (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012, Eylül. (danışman: Ü. Aygölü) [bibtex]
 [31]  Gözde Yigit, "İki yönlü röleli ağlarda kafes kodlamalı modülasyon ile fiziksel katman ağ kodlama (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012, Eylül. (danışman: Ü. Aygölü) [bibtex]
 [32]  Serdar İngök, "Bilişsel radyoda özdeğer tabanlı spektrum sezme yöntemleri (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012, Ağustos. (danışman: E. Çelebi) [bibtex]
 [33]  Burhanettin Türkel, "Çift yönlü röleli kanallarda uyarlamalı eşleme MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012, Eylül. (danışman: Ü. Aygölü) [bibtex]
 [34]  Mustafa Yağımlı, "Anten seçimli fiziksel katman ağ kodlama (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012, Şubat. (danışman: İ. Altunbaş) [bibtex]
 [35]  Selami Şahin, "İki-yönlü röleli kanallarda sınırlı geri beslemeli fiziksel-katman ağ kodlaması(PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012, Ekim. (danışman: Ü. Aygölü) [bibtex]
 [36]  M.Çağrı İlter, "Gölgelemeli/sönümlemeli kanallarda fiziksel katman ağ kodlama (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012, Ocak. (danışman: İ. Altunbaş) [bibtex]
 [37]  Yakup Şahin, "Ölçüm gürültüsünün karma geliş zamanı/geliş açısı yöntemine etkisinin incelenmesi (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011, Eylül. (danışman: E. Çelebi) [bibtex]
 [38]  Hacı İlhan, "Kaskat sönümlemeli kanallar için işbirlikli sistem tasarımı ve hata başarım analizi (PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011, Nisan. (danışman: İ. Altunbaş) [bibtex]
 [39]  Sezgin Şen, "Fırsatçı röleli kafes kodlamalı modülasyon (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011, Haziran. (danışman: Ü. Aygölü) [bibtex]
 [40]  Yasemin Sitti, "Alıcı çeşitlemeli işbirlikli sistemlerin gölgelemeli kanallardaki performansı (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011, Haziran. (danışman: İ. Altunbaş) [bibtex]
 [41]  Ali Ekşim, "Telsİz ağlarda genişletilmiş dengeli uzay-zaman blok kodlama (PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011, Ocak. (danışman: E. Çelebi) [bibtex]
 [42]  Büşra Yüksel Özcan, "Eşlemeli toplamsal modülasyonlu işbirlikli iletişim (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011, Haziran. (danışman: Ü. Aygölü) [bibtex]
 [43]  İbrahim Aydın, "Çok atlamalı telsiz ağlarda dağıtılmış alamouti kodunun kullanılması ve başarım analizleri (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010, Mayıs. (danışman: Ü. Aygölü) [bibtex]
 [44]  Sayat Çınar, "Düşük karmaşıklıklı uzay-zaman blok kodlamalı dik frekans bölmeli çoğullamali sistemler (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010, Haziran. (danışman: E. Çelebi) [bibtex]
 [45]  İzzet Levent Karaevli, "Verici anten seçimi ve seçici birleştirme kullanılan işbirlikli haberleşme sisteminin performans analizi (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010, Haziran. (danışman: İ. Altunbaş) [bibtex]
 [46]  Cengis Hasan, "Dinamik aktarıma dayalı toplamsal modülasyon işbirlikli iletim (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010, Mayıs. (danışman: Ü. Aygölü) [bibtex]
 [47]  Özgür Oruç, "Telsiz iletişim sistemleri için bileşen serpiştirmeli işbirlikli çeşitleme teknikleri (PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009, Haziran. (danışman: Ü. Aygölü) [bibtex]
 [48]  Ertuğrul Başar, "Yüksek hızlı yeni uzay-zaman blok kodları (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009, Mayıs. (danışman: Ü. Aygölü) [bibtex]
 [49]  Asya Mahmutoğlu, "Uzay-zaman blok kodlarını kullanan röleli sistemlerin genelleştirilmiş sönümlemeli kanallardaki hata performans analizi (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009, Haziran. (danışman: İ. Altunbaş) [bibtex]
 [50]  Deniz Çelik, "İşbirlikli çeşitlemede FSK/PSK modülasyonunun kullanılması (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009, Haziran. (danışman: Ü. Aygölü) [bibtex]
 [51]  Haluk Doğan, "FSK/PSK modülasyonlu röleli ve işbirlikli sistemler (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009, Haziran. (danışman: İ. Altunbaş) [bibtex]
 [52]  Ebru Sinem Toker, "Kuantalanmış ön-kodlayıcının işbirlikli çeşitlemeye uygulanması (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008, Haziran. (danışman: E. Çelebi) [bibtex]
 [53]  Mert Deva, "İşbirlikçi çeşitlemeli sistemlerde güç tahsis katsayilarinin eniyilenmesi İle bit-hata başarımının arttırılması (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008, Haziran. (danışman: E. Çelebi) [bibtex]
 [54]  Kenan Aksoy, "OFDM modülasyonu kullanan çok-girişli çok-çıkışlı telsiz iletişim sistemleri için yüksek başarımlı kodlama teknikleri (PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008, Nisan. (danışman: Ü. Aygölü) [bibtex]
 [55]  Sinan Kahraman, "Uzay-zaman kodlarda hızlı yöntemler (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007, Ocak. (danışman: E. Çelebi) [bibtex]
Bibtex data last updated: March 03 2020 10:57:22.
Powered by bibtexbrowser