Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Year: 2008
Year: 2008
 Articles
 [1]  E. Başar, U. Aygölü, "Full-rate full-diversity STBCs for three and four transmit antennas", Electronics Letters, vol. 44, no. 18, pp. 1076-1077, 2008, August. [bibtex] [pdf] [doi]
 [2]  O.Oğuz, Ü.Aygölü, E.Panayırcı, "Design and Performance Analysis of a Novel Trellis Coded Space-Time-Frequency Transmission Scheme", ETT, European Transactions on Telecommunications, vol. 19, pp. 67-75, 2008, January/February. [bibtex] [pdf] [doi]
 [3]  K.Aksoy, Ü.Aygölü, "An efficient differential MIMO OFDM scheme with coordinate interleaving", EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, Special Issue on Multicarrier Systems, Article ID 734258, vol. 2008, 2008, January/February. [bibtex] [pdf] [doi]
 [4]  N. Kabaoǧlu, H.A. Çirpan, "Wideband target tracking by using SVR-based sequential Monte Carlo method", Signal Processing, vol. 88, no. 11, pp. 2804-2816, 2008. [bibtex]
 [5]  H. Doǧan, H.A. Çirpan, E. Panayırcı, "An efficient joint channel estimation and decoding algorithm for turbo-coded space-time orthogonal frequency division multiplexing receivers", IET Communications, vol. 2, no. 7, pp. 886-894, 2008. [bibtex]
 [6]  H. Doǧan, E. Panayırcı, H.A. Çirpan, B.H. Fleury, "MAP channel-estimation-based PIC receiver for downlink MC-CDMA systems", Eurasip Journal on Wireless Communications and Networking, vol. 2008, 2008. [bibtex]
 [7]  Aslı Birol, Ümit Aygölü, "Super-orthogonal space-time trellis codes for two transmit antennas in fast fading channels", International Journal of Communication Systems, vol. 21, no. 3, pp. 331-341, 2008. [bibtex] [pdf] [doi]
 International Conference Papers
 [8]  Güneş Karabulut Kurt, Coşkun Şahin, "Channel estimation error compensation in OFDM based multi-carrier systems", Waveform Diversity Digital Radar Conference - Day 1: Waveform Diversity Design, 2008 IET, pp. 1-4, 2008, December. [bibtex] [pdf] [doi]
 [9]  E. Başar, U. Aygölü, "A New 2x2 Coordinate Interleaved STBC for High-Rate Wireless Systems", Proc. IEEE Int. Conf. Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications WIMOB '08, pp. 151-152, 2008, Oct. [bibtex] [pdf] [doi]
 [10]  Hacı İlhan, İbrahim Altunbaş, Murat Uysal, "Cooperative Diversity for Relay-Assisted Inter-Vehicular Communication", Proc. IEEE Vehicular Technology Conf. VTC Spring 2008, pp. 605-609, 2008, May. [bibtex] [pdf] [doi]
 [11]  Güneş Karabulut Kurt, "Location Estimation by Basis Selection Algorithms", Wireless World Research Forum-21, 2008, . [bibtex]
 [12]  O. Oruc, U. Aygölü, "Code design for coordinate interleaved coded cooperation", Proc. 6th Int. Symp. Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing CNSDSP 2008, pp. 340-344, 2008. [bibtex] [pdf] [doi]
 [13]  B. Karakaya, H. Arslan, H.A. Çirpan, "Channel estimation for LTE uplink in high Doppler spread", IEEE Wireless Communications and Networking Conference, WCNC, pp. 1126-1130, 2008. [bibtex]
 [14]  H. Ilhan, I. Altunbaş, M. Uysal, "Optimized Amplify-and-Forward Relaying for Vehicular Ad-Hoc Networks", Proc. VTC 2008-Fall Vehicular Technology Conf. IEEE 68th, pp. 1-5, 2008. [bibtex] [pdf] [doi]
 [15]  A. Eksim, M. E. Çelebi, "Improvement on Cooperative Balanced Space-Time Block Coding with relay selection", Proc. 6th Int. Symp. Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing CNSDSP 2008, pp. 53-57, 2008. [bibtex] [pdf] [doi]
 [16]  A. Eksim, M. E. Çelebi, "Novel hybrid relay and code selection protocol", Proc. IEEE 16th Signal Processing, Communication and Applications Conf. SIU 2008, pp. 1-4, 2008. [bibtex] [pdf] [doi]
 National Conference Papers [in Turkish]
 [17]  İ. Altunbaş, A.S. Demiroğlu, M. Ertuğrul Çelebi, "Distributed space-time MSK trellis codes for relay systems (In Turkish)", Proc. of 2nd Communication Technologies and Applications Symposium, HABTEKUS\'08, İstanbul, Turkey, 2008, October. [bibtex]
 [18]  Güneş Karabulut, "Çok-girdili Çok-çıktılı Sistemlerde Konum Belirleme Tekniği", Haberleşme Teknolojiler ve Uygulamaları Sempozyumu, 2008, İstanbul, 2008, Oct. [bibtex] [pdf]
 [19]  S.Şahin, Ü.Aygölü, "Yüksek Hızlı Dengeli Uzay-Zaman Blok Kod Seçimi", 16.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Didim, 2008, Nisan. [bibtex]
 [20]  Ebru S. Toker, Özgür Oruç, Mehmet E. Çelebi, "Röleli Kanallarda Sınırlı Geribeslemeli Huzme Olusturma ile Çesitlemenin Arttırılması", URSI (International Union Of Radio Science) Türkiye Ulusal Komitesi IV. URSI-Türkiye Bilimsel Kongresi ve Ulusal Genel Kurul Toplantısı, 20 - 22 Ekim 2008, Antalya, Türkiye, 2008, Ekim. [bibtex]
 [21]  C.Hasan, Ü.Aygölü, "Toplamsal Modülasyona Dayalı İşbirlikli İletim", HABTEKUS08, Haberleşme Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, Y.T.Ü., İstanbul, 2008, Ekim. [bibtex]
 [22]  T.Mataracıoğlu, Ü.Aygölü, "Üstün Bir Düzensiz LDPC Kod Tasarımı Üzerine", 16.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Didim, 2008, Nisan. [bibtex]
 [23]  Ö.Oruç, Ü.Aygölü, "Bileşen Serpiştirmeli İşbirlikli Çeşitleme için Kod Tasarımı", 16.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Didim, 2008, Nisan. [bibtex]
 [24]  B.Yüksel, Ö.Oruç, Ü.Aygölü, "En İyi Röle ile İşbirlikli İletişim ve Uzay Zaman Kodlaması ile Karşılaştırılması", HABTEKUS08, Haberleşme Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, Y.T.Ü., İstanbul, 2008, Ekim. [bibtex]
 [25]  E.Aygün, Ü.Aygölü, "Dik İşaretleşmeye Dayalı Uyarlamalı İşbirlikli Çeşitleme", 16.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Didim, 2008, Nisan. [bibtex]
 [26]  S. Çekli, H.A. Çirpan, "Wideband source localization and tracking with observation shifted maximum likelihood estimation method [Gözlem kaymali en büyük olabilirlik kestirim yöntemi i̇le hareketli genişbant kaynaǧin konum kestirimi ve takibi]", 2008 IEEE 16th Signal Processing, Communication and Applications Conference, SIU, 2008. [bibtex]
 [27]  E. S. Toker, M. E. Çelebi, "Improving diversity of relay channels: Beamforming and relay selection", Proc. IEEE 16th Signal Processing, Communication and Applications Conf. SIU 2008, pp. 1-4, 2008. [bibtex] [pdf] [doi]
 [28]  S. Kahraman, M. E. Çelebi, "Rate Controlled Linear Dispersive Space-Time Codes", Proc. IEEE 16th Signal Processing and Communications Applications SIU 2008, pp. 1-4, 2008. [bibtex] [pdf] [doi]
 [29]  H. Ilhan, I. Altunbaş, M. Uysal, "Performance analysis and optimization of relay-assisted vehicle-to-vehicle (V2V) cooperative communication", Proc. IEEE 16th Signal Processing, Communication and Applications Conf. SIU 2008, pp. 1-4, 2008. [bibtex] [pdf] [doi]
 MSc and PhD Thesis
 [30]  Mert Deva, "İşbirlikçi çeşitlemeli sistemlerde güç tahsis katsayilarinin eniyilenmesi İle bit-hata başarımının arttırılması (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008, Haziran. (danışman: E. Çelebi) [bibtex]
 [31]  Kenan Aksoy, "OFDM modülasyonu kullanan çok-girişli çok-çıkışlı telsiz iletişim sistemleri için yüksek başarımlı kodlama teknikleri (PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008, Nisan. (danışman: Ü. Aygölü) [bibtex]
 [32]  Ebru Sinem Toker, "Kuantalanmış ön-kodlayıcının işbirlikli çeşitlemeye uygulanması (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008, Haziran. (danışman: E. Çelebi) [bibtex]
 Patent Applications and Other Publications
 [33]  J. Litva, G. Karabulut, "Highly-accurate radio location of beacons in a warehouse", Google Patents, US20080106468, 2008, May 8. (US Patent App. 11/858,637) [bibtex] [pdf]
Bibtex data last updated: March 03 2020 10:57:22.
Powered by bibtexbrowser