Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Year: 2009
Year: 2009
 [1]  İ.L. Karaevli, İ. Altunbaş, G. Karabulut, "Error performance of multiple antenna relay system applying transmit antenna selection and selection combining (In Turkish)", Proc. of 3rd Communication Technologies and Applications Symposium, HABTEKUS'09, İstanbul, Turkey, 2009, December. [bibtex]
 [2]  E. Başar, U. Aygölü, "High-rate full-diversity space-time block codes with linear receivers", Proc. 6th Int. Symp. Wireless Communication Systems ISWCS 2009, pp. 624-628, 2009, September. [bibtex] [pdf] [doi]
 [3]  A.S. Demiroglu, I Altunbaş, M.E. Çelebi, "Distributed space-time MSK trellis codes for amplify and forward relaying", Proc. of 17th European Signal Processing Conference, EUSIPCO, Glasgow-Scotland, vol. 9, pp. 10, 2009, August. [bibtex] [pdf]
 [4]  E. Başar, U. Aygölü, "High-rate full-diversity space-time block codes for three and four transmit antennas", IET Communications, vol. 3, no. 8, pp. 1371-1378, 2009, August. [bibtex] [pdf] [doi]
 [5]  Deniz Çelik, "İşbirlikli çeşitlemede FSK/PSK modülasyonunun kullanılması (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009, Haziran. (danışman: Ü. Aygölü) [bibtex]
 [6]  Özgür Oruç, "Telsiz iletişim sistemleri için bileşen serpiştirmeli işbirlikli çeşitleme teknikleri (PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009, Haziran. (danışman: Ü. Aygölü) [bibtex]
 [7]  Güneş Karabulut Kurt, Tolga Kurt, "Network Planning Metric for Cellular Systems with Adaptive Modulation and Coding", Wireless World Research Forum-22, 2009, . [bibtex]
 [8]  Ertuğrul Başar, "Yüksek hızlı yeni uzay-zaman blok kodları (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009, Mayıs. (danışman: Ü. Aygölü) [bibtex]
 [9]  B.Yüksel, Ü.Aygölü, "Geliştirilmiş Fırsatçı İletişim", HABTEKUS09, Haberleşme Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, Y.T.Ü., İstanbul, 2009, Aralık. [bibtex]
 [10]  Haluk Doğan, "FSK/PSK modülasyonlu röleli ve işbirlikli sistemler (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009, Haziran. (danışman: İ. Altunbaş) [bibtex]
 [11]  S.Şahin, M.E.Çelebi, Ü.Aygölü, "Geri Beslemeli Gerçel Dik Uzay-Zaman Blok Kodları Kullanılarak Karmaşık İşaretlerin İletimi", 17.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, 2009, Nisan. [bibtex]
 [12]  Ö.Oruç, Ü.Aygölü, "Dağıtılmış Uzay-Zaman Blok Kodlarda Bileşen Serpiştirme ile Çeşitleme Derecesinin Artırılması", 17.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, 2009, Nisan. [bibtex]
 [13]  E.Başar, Ü.Aygölü, "İki, Üç ve Dört Verici Antenli MIMO Sistemler için Kanal Sığasını Yakalayan Uzay-Zaman Blok Kodları", 17.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, 2009, Nisan. [bibtex]
 [14]  C.Hasan, Ü.Aygölü, "Artımlı Toplamsal Modülasyonlu İşbirlikli İletim", 17.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, 2009, Nisan. [bibtex]
 [15]  İ.Aydın, Ü.Aygölü, "Çok Atlamalı Telsiz Ağlar İçin Art Arda Bağlanmış Dağıtılmış Alamouti Uzay-Zaman Kodu", HABTEKUS09, Haberleşme Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, Y.T.Ü., İstanbul, 2009, Aralık. [bibtex]
 [16]  D.Çelik, İ.Altunbaş, Ü.Aygölü, "Kodlamalı İşbirlikli Sistemlerde FSK/PSK Modülasyonu ile Başarım İyileştirme", 17.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, 2009, Nisan. [bibtex]
 [17]  Asya Mahmutoğlu, "Uzay-zaman blok kodlarını kullanan röleli sistemlerin genelleştirilmiş sönümlemeli kanallardaki hata performans analizi (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009, Haziran. (danışman: İ. Altunbaş) [bibtex]
 [18]  S. Çekli, H.A. Çirpan, "Near field broadband acoustic source localization with observation delay compensated MUSIC algorithm [Genişbantli temel bant akustik kaynaǧin gözlem gecikme telafili MUSIC algoritmasi ile yakin alan konumlandirmasi]", 2009 IEEE 17th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2009, pp. 5-8, 2009. [bibtex]
 [19]  Ali Eksim, Mehmet Ertuğrul Çelebi, "Extended Cooperative Balanced Space-Time Block Coding for Increased Efficiency in Wireless Sensor Networks", Springer Berlin / Heidelberg, vol. 5550, pp. 456-467, 2009. [bibtex] [pdf] [doi]
 [20]  Serap Çiçekli, Hakan Ali Çırpan, "Localization of Acoustic Emitters with Time Delay Compensated ML", Frequenz, vol. 63, pp. 3-4, 2009. [bibtex]
 [21]  B. Yuksel, M. Cingoz, G. Karabulut, S. Oktug, "Call arrival model for GSM network including handover", Proc. IEEE 3rd Int Advanced Networks and Telecommunication Systems (ANTS) Symp, pp. 1-3, 2009. [bibtex] [pdf] [doi]
 [22]  E. S. Toker, M. E. Çelebi, "En Kötü Rölenin İptal Edildiği Huzme Oluşturmalı İşbirlikli Sistemde Servis Kesilme Olasılığı Analizi", 17. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, SIU 2009, pp. 45-48, 2009. [bibtex] [pdf] [doi]
 [23]  E. S. Toker, O. Oruc, M. E. Çelebi, "Beamforming with quantized feedback to increase diversity of relay channels", Proc. 11th Int. Conf. Advanced Communication Technology ICACT 2009, vol. 02, pp. 927-932, 2009. [bibtex]
 [24]  E. S. Toker, M. E. Çelebi, "Outage Analysis in a Cooperative System with Beamforming and Worst Relay Cancellation", Proc. Fifth Int. Conf. Wireless and Mobile Communications ICWMC '09, pp. 223-227, 2009. [bibtex] [pdf] [doi]
 [25]  F. Simoens, D. Duyck, H. Ci̧rpan, E. Panayirc, M. Moeneclaey, "Monte carlo solutions for blind phase noise estimation", vol. 2009, 2009. [bibtex]
 [26]  O. Oruc, U. Aygölü, "M-PSK cooperative trellis codes for coordinate interleaved coded cooperation", EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, Hindawi Publishing Corp., vol. 2009, pp. 4, 2009. [bibtex] [pdf] [doi]
 [27]  O. Oruc, U. Aygölü, "Bandwidth-efficient code design for coordinate interleaved coded cooperation", IET Communications, vol. 3, no. 9, pp. 1509-1519, 2009. [bibtex] [pdf] [doi]
 [28]  T. Kurt, G. K. Kurt, A. Yongacoglu, "Throughput Enhancement in Multi-Carrier Systems Employing Overlapping Weyl-Heisenberg Frames", Proc. IEEE Int. Conf. Communications ICC '09, pp. 1-6, 2009. [bibtex] [pdf] [doi]
 [29]  G. K. Kurt, T. Kurt, "Capacity optimization in systems with AMC", Proc. IEEE 17th Signal Processing and Communications Applications Conf. SIU 2009, pp. 908-911, 2009. [bibtex] [pdf] [doi]
 [30]  H. Ilhan, M. Uysal, I. Altunbaş, "Cooperative Diversity for Intervehicular Communication: Performance Analysis and Optimization", IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 58, no. 7, pp. 3301-3310, 2009. [bibtex] [pdf] [doi]
 [31]  H. Ilhan, I. Altunbaş, M. Uysal, "Performance analysis of relay systems under cascaded Nakagami channels", Proc. IEEE 17th Signal Processing and Communications Applications Conf. SIU 2009, pp. 912-915, 2009. [bibtex] [pdf] [doi]
 [32]  C. Hasan, U. Aygölü, "An Incremental Relaying Approach for Superposition Modulated Cooperative Transmission", Proc. IEEE Wireless Communications and Networking Conf. WCNC 2009, pp. 1-6, 2009. [bibtex] [pdf] [doi]
 [33]  I. Güvenç, S. Tombaz, M.E. Şahin, H. Arslan, H.A. Çirpan, "ICI-minimizing blind uplink time synchronization for OFDMA-based cognitive radio systems", GLOBECOM - IEEE Global Telecommunications Conference, 2009. [bibtex]
 [34]  A. Eksim, M. E. Çelebi, "Extended balanced space-time block coding for wireless communications", IET Signal Processing, vol. 3, no. 6, pp. 476-484, 2009. [bibtex] [pdf] [doi]
 [35]  A. Eksim, M. E. Çelebi, "Extended cooperative balanced space time block coding in wireless networks for spectral efficiency", Proc. IEEE 17th Signal Processing and Communications Applications Conf. SIU 2009, pp. 688-691, 2009. [bibtex] [pdf] [doi]
Bibtex data last updated: March 03 2020 10:57:22.
Powered by bibtexbrowser