Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Çok atlamalı telsiz ağlarda dağıtılmış alamouti kodunun kullanılması ve başarım analizleri (MSc Thesis) (bibtex)
Çok atlamalı telsiz ağlarda dağıtılmış alamouti kodunun kullanılması ve başarım analizleri (MSc Thesis) (bibtex)
by İbrahim Aydın
Abstract:
Bu tezde iki farklı kısım vardır. Birinci kısımda, aktarıcıların çöz-ve-aktar protokolü ile çalıştığı çok atlamalı ağlar için art arda bağlı dağıtılmış Alamouti kodu uygulanmaktadır. Her aktarıcının ve hedefin yalnızca kendinden önceki atlamaya ilişkin kanal bilgisine sahip olduğu varsayılmaktadır. Aktarıcılar, çözdükleri işaretleri doğru olup olmamasına bakmaksızın bir sonraki aktarıcıya iletmektedir, dolayısıyla hata yayılımı göz önünde bulundurulmaktadır. Çalışmada, BPSK modülasyon için bu sistemin bit hata olasılığı üst sınırı, önce iki atlamalı durum için analitik olarak elde edilmekte, daha sonra N atlamalı durum için genelleştirilmektedir. Bununla birlikte, aktarıcıların çöz-ve-aktar protokolü ile çalıştığı önerilen modelin, literatürde incelemiş olan aktarıcıların kuvvetlendir-ve-aktar protokolü ile çalıştığı modelden daha iyi bit hata olasılığı başarımına sahip olduğu gösterilmektedir. Tezin ikinci kısmında, dağıtılmış Alamouti kodu kullanılan iki-atlamalı ağ yapısı ele alınmaktadır. Bu ağ yapısı için üç farklı model incelenmiştir. Birincisi çok atlamalı kanal modeli, ikincisi çok atlamalı çeşitlemeli kanal modeli, üçüncüsü ise seçmeli çok atlamalı çeşitlemeli sistem modelidir. Her üç model için servis dışı kalma olasılığı ve üçüncü model için bit hata oranı (BER) kapalı formda elde edilmektedir. Her üç model için servis dışı kalma olasılığını ve üçüncü model için bit hata olasılığını minimum yapan kaynak ile aktarıcılar arasındaki optimum güç dağılımı ve aktarıcıların optimum konumu her model için ayrı ayrı bulunmaktadır. Bunun yanında, ele alınan üç model için servis dışı kalma ve BER başarımı karşılaştırmaları yapılmaktadır. Son olarak aktarıcıların AF protokolü ile çalıştığı çok atlamalı çeşitlemeli kanallar ile tezde önerilen modeller BER başarımları açısından karşılaştırılmaktadır.
Reference:
İbrahim Aydın, "Çok atlamalı telsiz ağlarda dağıtılmış alamouti kodunun kullanılması ve başarım analizleri (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010, Mayıs. (danışman: Ü. Aygölü)
Bibtex Entry:
@thesis{İbrahimAydın2010t,
  author = {İbrahim Aydın}, 
  title = {Çok atlamalı telsiz ağlarda dağıtılmış alamouti kodunun kullanılması ve başarım analizleri  (MSc Thesis)},
  publisher={İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü},
  year = {2010},   
  month={Mayıs},
  abstract={Bu tezde iki farklı kısım vardır. Birinci kısımda, aktarıcıların çöz-ve-aktar protokolü ile çalıştığı çok atlamalı ağlar için art arda bağlı dağıtılmış Alamouti kodu uygulanmaktadır. Her aktarıcının ve hedefin yalnızca kendinden önceki atlamaya ilişkin kanal bilgisine sahip olduğu varsayılmaktadır. Aktarıcılar, çözdükleri işaretleri doğru olup olmamasına bakmaksızın bir sonraki aktarıcıya iletmektedir, dolayısıyla hata yayılımı göz önünde bulundurulmaktadır. Çalışmada, BPSK modülasyon için bu sistemin bit hata olasılığı üst sınırı, önce iki atlamalı durum için analitik olarak elde edilmekte, daha sonra N atlamalı durum için genelleştirilmektedir. Bununla birlikte, aktarıcıların çöz-ve-aktar protokolü ile çalıştığı önerilen modelin, literatürde incelemiş olan aktarıcıların kuvvetlendir-ve-aktar protokolü ile çalıştığı modelden daha iyi bit hata olasılığı başarımına sahip olduğu gösterilmektedir. Tezin ikinci kısmında, dağıtılmış Alamouti kodu kullanılan iki-atlamalı ağ yapısı ele alınmaktadır. Bu ağ yapısı için üç farklı model incelenmiştir. Birincisi çok atlamalı kanal modeli, ikincisi çok atlamalı çeşitlemeli kanal modeli, üçüncüsü ise seçmeli çok atlamalı çeşitlemeli sistem modelidir. Her üç model için servis dışı kalma olasılığı ve üçüncü model için bit hata oranı (BER) kapalı formda elde edilmektedir. Her üç model için servis dışı kalma olasılığını ve üçüncü model için bit hata olasılığını minimum yapan kaynak ile aktarıcılar arasındaki optimum güç dağılımı ve aktarıcıların optimum konumu her model için ayrı ayrı bulunmaktadır. Bunun yanında, ele alınan üç model için servis dışı kalma ve BER başarımı karşılaştırmaları yapılmaktadır. Son olarak aktarıcıların AF protokolü ile çalıştığı çok atlamalı çeşitlemeli kanallar ile tezde önerilen modeller BER başarımları açısından karşılaştırılmaktadır.},  
  note={danışman: Ü. Aygölü},
}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: January 21 2020 16:15:38.
Powered by bibtexbrowser