Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Gölgelemeli/sönümlemeli kanallarda fiziksel katman ağ kodlama (MSc Thesis) (bibtex)
Gölgelemeli/sönümlemeli kanallarda fiziksel katman ağ kodlama (MSc Thesis) (bibtex)
by M.Çağrı İlter
Abstract:
Bu çalışmada, literatürde ilk kez ağ kodlamalı sistemlerin genelleştirilmiş-K dağılımlı kanallardaki başarımı incelenmektedir. Sistemlerin başarımları servis kesilme olasılığı ve simge hata olasılığı üzerinden değerlendirilmiştir. Öncelikle genelleştirilmiş-K dağılımlı kanallarda fiziksel katman ağ kodlamanın iki kullanıcı ve bir röleden oluşan sisteme uygulanması incelenmiştir. İkinci olarak fiziksel katman ağ kodlamayı Alamouti uzay-zaman blok kodu ile birlikte kullanan iki sistemin genelleştirilmiş-K dağılımlı kanallardaki hata başarımları elde edilmiştir. Ele alınan birinci sistemde bütün birimler tek verici/alıcı antenli olup, iki kullanıcı, iki rölenin yardımıyla birbirlerine işaretlerini iletmektedir. İkinci sistemde ise iki verici/alıcı antene sahip iki kullanıcı tek antenli bir röle üzerinden iletişimlerini sağlamaktadır. Bu çalışmada, incelenen bütün sistemlere ait başarımlar moment üretme işlevi üzerinden çeşitli kanal durumları için elde edilmiştir. Yapılan analizlerde ilk olarak birimlerin işaret çıkış enerjileri eşit alınmış, devamında sistemlere ilişkin toplam hata başarımını minimum yapan en iyi çıkış enerjileri elde edilmiştir. Elde edilen tüm teorik sonuçlar, bilgisayar benzetimleri yardımıyla doğrulanmıştır.
Reference:
M.Çağrı İlter, "Gölgelemeli/sönümlemeli kanallarda fiziksel katman ağ kodlama (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012, Ocak. (danışman: İ. Altunbaş)
Bibtex Entry:
@thesis{İlter2012t,
  author = {M.Çağrı İlter}, 
  title = {Gölgelemeli/sönümlemeli kanallarda fiziksel katman ağ kodlama (MSc Thesis)},
  publisher={İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü},
  year = {2012},   
  month={Ocak},
  abstract={Bu çalışmada, literatürde ilk kez ağ kodlamalı sistemlerin genelleştirilmiş-K dağılımlı kanallardaki başarımı incelenmektedir. Sistemlerin başarımları servis kesilme olasılığı ve simge hata olasılığı üzerinden değerlendirilmiştir. Öncelikle genelleştirilmiş-K dağılımlı kanallarda fiziksel katman ağ kodlamanın iki kullanıcı ve bir röleden oluşan sisteme uygulanması incelenmiştir. İkinci olarak fiziksel katman ağ kodlamayı Alamouti uzay-zaman blok kodu ile birlikte kullanan iki sistemin genelleştirilmiş-K dağılımlı kanallardaki hata başarımları elde edilmiştir. Ele alınan birinci sistemde bütün birimler tek verici/alıcı antenli olup, iki kullanıcı, iki rölenin yardımıyla birbirlerine işaretlerini iletmektedir. İkinci sistemde ise iki verici/alıcı antene sahip iki kullanıcı tek antenli bir röle üzerinden iletişimlerini sağlamaktadır. Bu çalışmada, incelenen bütün sistemlere ait başarımlar moment üretme işlevi üzerinden çeşitli kanal durumları için elde edilmiştir. Yapılan analizlerde ilk olarak birimlerin işaret çıkış enerjileri eşit alınmış, devamında sistemlere ilişkin toplam hata başarımını minimum yapan en iyi çıkış enerjileri elde edilmiştir. Elde edilen tüm teorik sonuçlar, bilgisayar benzetimleri yardımıyla doğrulanmıştır.},  
  note={danışman: İ. Altunbaş},
}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: September 24 2019 10:13:32.
Powered by bibtexbrowser