Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Hızlı Sönümlemeli Kanallarda 4 Verici Anten için Üstün-Dik Uzay-Zaman BPSK Kafes Kod Tasarımı (bibtex)
Hızlı Sönümlemeli Kanallarda 4 Verici Anten için Üstün-Dik Uzay-Zaman BPSK Kafes Kod Tasarımı (bibtex)
by A.Birol, Ü.Aygölü
Reference:
A.Birol, Ü.Aygölü, "Hızlı Sönümlemeli Kanallarda 4 Verici Anten için Üstün-Dik Uzay-Zaman BPSK Kafes Kod Tasarımı", HABTEKUS07, Haberleşme Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, Y.T.Ü., İstanbul, 2007, Kasım.
Bibtex Entry:
@CONFERENCE{A.Birol13163543352007,
		author = {A.Birol and Ü.Aygölü},
		booktitle = {HABTEKUS07, Haberleşme Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, Y.T.Ü., İstanbul},
		title = {Hızlı Sönümlemeli Kanallarda 4 Verici Anten için Üstün-Dik Uzay-Zaman BPSK Kafes Kod Tasarımı},
		year = {2007},
		month = {Kasım},
	}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: January 21 2020 16:15:38.
Powered by bibtexbrowser