Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Çok Taşıyıcılı Haberleşme Sistemleri İçin Kara-Deniz Kanalı Veri İletimi Testleri (bibtex)
Çok Taşıyıcılı Haberleşme Sistemleri İçin Kara-Deniz Kanalı Veri İletimi Testleri (bibtex)
by Ahmet Akan, Güneş Karabulut
Reference:
Ahmet Akan, Güneş Karabulut, "Çok Taşıyıcılı Haberleşme Sistemleri İçin Kara-Deniz Kanalı Veri İletimi Testleri", ASES, 2010, İstanbul, 2010, .
Bibtex Entry:
@CONFERENCE{Ahmet13165055022010,
		author = {Ahmet Akan and Güneş Karabulut},
		booktitle = {ASES, 2010, İstanbul},
		title = {Çok Taşıyıcılı Haberleşme Sistemleri İçin Kara-Deniz Kanalı Veri İletimi Testleri},
		year = {2010},
		month = { },
	}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: January 21 2020 16:15:38.
Powered by bibtexbrowser