Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

OFDM modülasyonu kullanan çok-girişli çok-çıkışlı telsiz iletişim sistemleri için yüksek başarımlı kodlama teknikleri (PhD Thesis) (bibtex)
OFDM modülasyonu kullanan çok-girişli çok-çıkışlı telsiz iletişim sistemleri için yüksek başarımlı kodlama teknikleri (PhD Thesis) (bibtex)
by Kenan Aksoy
Abstract:
Tezde, çok-girişli çok-çıkışlı (MIMO) dik frekans bölmeli çoğullama (OFDM) için kanal kodlama yaklaşımları önerilmiş, kod sözcük çiftleri arasındaki ikili hata olasılıkları çözümlenmiş ve elde edilen ölçütler kullanılarak yüksek başarımlı kanal kodları tasarlanmıştır. Önerilen yaklaşımlardan ilki, tam kodlama oranlı üstün-dik uzay-zaman kafes kodların MIMO OFDM için nasıl tasarlanması gerektiğini incelemektedir. İkinci yaklaşımda, MIMO OFDM’de kafes kodlama ve bileşen serpiştirme yardımıyla erişilebilir çeşitleme kazancı arttırılmaktadır. Üçüncü yaklaşım, önerilen kafes kodlamalı ve bileşen serpiştirmeli MIMO OFDM sistemini farksal hale getirmektedir. Böylece alıcıda kanal kestiriminin gerektirdiği pilot simgeler ve getirdiği karmaşıklık ortadan kalkmaktadır. Bu çalışmada, farksal sistemin basit Viterbi algoritması kullanılarak çözülebilmesi için gerekli olan dal metrikleri ve kullanılan kafes kod için tasarım ölçütleri elde edilmiştir. Son yaklaşımda, seri sıralı MIMO OFDM sistem başarımı ek bilgi aktarım (EXIT) diyagramları yardımıyla ve içsel koddan önce birikimli kod kullanarak önemli ölçüde iyileştirilmektedir. Her dört yaklaşımda da önerilen sistemlerin kod sözcük hata olasılıkları (CER) bilgisayar benzetimleriyle elde edilmiş ve sonuçlar literatürde var olan referans sistem başarımlarıyla karşılaştırılmıştır. Yapılan karşılaştırmalar, önerilen sistemlerin var olanlardan daha yüksek CER başarımına sahip olduklarını göstermektedir. Önerilen yaklaşımların kaynak biti başına gerekli kod çözme işlem sayısı belirlenerek kod çözme karmaşıklıkları elde edilmiştir. Son olarak, önerilen sistemlerin kod çözme karmaşıklıkları referans sistemlerle ve birbiriyle karşılaştırılmıştır.
Reference:
Kenan Aksoy, "OFDM modülasyonu kullanan çok-girişli çok-çıkışlı telsiz iletişim sistemleri için yüksek başarımlı kodlama teknikleri (PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008, Nisan. (danışman: Ü. Aygölü)
Bibtex Entry:
@phdthesis{Aksoy2008t,
  author = {Kenan Aksoy}, 
  title = {OFDM modülasyonu kullanan çok-girişli çok-çıkışlı telsiz iletişim sistemleri için yüksek başarımlı kodlama teknikleri (PhD Thesis)},
  publisher={İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü},
  year = {2008},   
  month={Nisan},
  abstract={Tezde, çok-girişli çok-çıkışlı (MIMO) dik frekans bölmeli çoğullama (OFDM) için kanal kodlama yaklaşımları önerilmiş, kod sözcük çiftleri arasındaki ikili hata olasılıkları çözümlenmiş ve elde edilen ölçütler kullanılarak yüksek başarımlı kanal kodları tasarlanmıştır. Önerilen yaklaşımlardan ilki, tam kodlama oranlı üstün-dik uzay-zaman kafes kodların MIMO OFDM için nasıl tasarlanması gerektiğini incelemektedir. İkinci yaklaşımda, MIMO OFDM’de kafes kodlama ve bileşen serpiştirme yardımıyla erişilebilir çeşitleme kazancı arttırılmaktadır. Üçüncü yaklaşım, önerilen kafes kodlamalı ve bileşen serpiştirmeli MIMO OFDM sistemini farksal hale getirmektedir. Böylece alıcıda kanal kestiriminin gerektirdiği pilot simgeler ve getirdiği karmaşıklık ortadan kalkmaktadır. Bu çalışmada, farksal sistemin basit Viterbi algoritması kullanılarak çözülebilmesi için gerekli olan dal metrikleri ve kullanılan kafes kod için tasarım ölçütleri elde edilmiştir. Son yaklaşımda, seri sıralı MIMO OFDM sistem başarımı ek bilgi aktarım (EXIT) diyagramları yardımıyla ve içsel koddan önce birikimli kod kullanarak önemli ölçüde iyileştirilmektedir. Her dört yaklaşımda da önerilen sistemlerin kod sözcük hata olasılıkları (CER) bilgisayar benzetimleriyle elde edilmiş ve sonuçlar literatürde var olan referans sistem başarımlarıyla karşılaştırılmıştır. Yapılan karşılaştırmalar, önerilen sistemlerin var olanlardan daha yüksek CER başarımına sahip olduklarını göstermektedir. Önerilen yaklaşımların kaynak biti başına gerekli kod çözme işlem sayısı belirlenerek kod çözme karmaşıklıkları elde edilmiştir. Son olarak, önerilen sistemlerin kod çözme karmaşıklıkları referans sistemlerle ve birbiriyle karşılaştırılmıştır.},  
  note={danışman: Ü. Aygölü},
}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: September 24 2019 10:13:32.
Powered by bibtexbrowser