Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

SDN Ağlar için Akış Yeniden Yönlendirme Tabanlı Trafik Mühendisliği (bibtex)
SDN Ağlar için Akış Yeniden Yönlendirme Tabanlı Trafik Mühendisliği (bibtex)
by Hasan Anıl Akyıldız, İbrahim Hökelek, Ece Saygun, Hakan Ali Çırpan
Reference:
Hasan Anıl Akyıldız, İbrahim Hökelek, Ece Saygun, Hakan Ali Çırpan, "SDN Ağlar için Akış Yeniden Yönlendirme Tabanlı Trafik Mühendisliği", 25. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, Türkiye, 2017.
Bibtex Entry:
@CONFERENCE{Akyıldız20172039,
author={Hasan Anıl Akyıldız and İbrahim Hökelek and Ece Saygun and Hakan Ali Çırpan},
title={SDN Ağlar için Akış Yeniden Yönlendirme Tabanlı Trafik Mühendisliği},
booktitle={25. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, Türkiye},
year={2017},
pages={},
doi={10.1109/SIU.2017.7960321},
url={https://doi.org/10.1109/SIU.2017.7960321},
language={Turkish},
}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: January 21 2020 16:15:38.
Powered by bibtexbrowser