Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Çok Sekmeli Ağlarda 802.11ac MAC Katmanı Parametrelerinin Sistem Başarımına Etkileri (bibtex)
Çok Sekmeli Ağlarda 802.11ac MAC Katmanı Parametrelerinin Sistem Başarımına Etkileri (bibtex)
by Hakan Alakoca, Mehmet Karaca, Güneş Karabulut Kurt
Reference:
Hakan Alakoca, Mehmet Karaca, Güneş Karabulut Kurt, "Çok Sekmeli Ağlarda 802.11ac MAC Katmanı Parametrelerinin Sistem Başarımına Etkileri", IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Malatya, 2015, Mayıs.
Bibtex Entry:
@CONFERENCE{Alakoca2015A,
		author = {Hakan Alakoca and Mehmet Karaca and Güneş Karabulut Kurt},
		booktitle = {IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Malatya},
		title = {Çok Sekmeli Ağlarda 802.11ac MAC Katmanı Parametrelerinin Sistem Başarımına Etkileri},
		year = {2015},
		month = {Mayıs},
		doi={},
		url={},
	}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: September 24 2019 10:13:32.
Powered by bibtexbrowser