Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Kafes Kodlamalı Sayısal Darbe Genlik Modülasyonlu İşaretlerin Güç Spektrumlarının İncelenmesi (bibtex)
Kafes Kodlamalı Sayısal Darbe Genlik Modülasyonlu İşaretlerin Güç Spektrumlarının İncelenmesi (bibtex)
by Ü.Aygölü, E.Panayırcı
Reference:
Ü.Aygölü, E.Panayırcı, "Kafes Kodlamalı Sayısal Darbe Genlik Modülasyonlu İşaretlerin Güç Spektrumlarının İncelenmesi", Elektrik Mühendisliği3. Ulusal Kongresi, İTÜ, İstanbul, s.548-551, 1989, Eylül.
Bibtex Entry:
@CONFERENCE{Aygl13163543721989,
		author = {Ü.Aygölü and E.Panayırcı},
		booktitle = {Elektrik Mühendisliği3. Ulusal Kongresi, İTÜ, İstanbul, s.548-551},
		title = {Kafes Kodlamalı Sayısal Darbe Genlik Modülasyonlu İşaretlerin Güç Spektrumlarının İncelenmesi},
		year = {1989},
		month = {Eylül},
	}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: January 21 2020 16:15:38.
Powered by bibtexbrowser