Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Geliştirilmiş Fırsatçı İletişim (bibtex)
Geliştirilmiş Fırsatçı İletişim (bibtex)
by B.Yüksel, Ü.Aygölü
Reference:
B.Yüksel, Ü.Aygölü, "Geliştirilmiş Fırsatçı İletişim", HABTEKUS09, Haberleşme Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, Y.T.Ü., İstanbul, 2009, Aralık.
Bibtex Entry:
@CONFERENCE{B.Yksel13163543222009,
		author = {B.Yüksel and Ü.Aygölü},
		booktitle = {HABTEKUS09, Haberleşme Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, Y.T.Ü., İstanbul},
		title = {Geliştirilmiş Fırsatçı İletişim},
		year = {2009},
		month = {Aralık},
	}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: January 21 2020 16:15:38.
Powered by bibtexbrowser