Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

En İyi Röle ile İşbirlikli İletişim ve Uzay Zaman Kodlaması ile Karşılaştırılması (bibtex)
En İyi Röle ile İşbirlikli İletişim ve Uzay Zaman Kodlaması ile Karşılaştırılması (bibtex)
by B.Yüksel, Ö.Oruç, Ü.Aygölü
Reference:
B.Yüksel, Ö.Oruç, Ü.Aygölü, "En İyi Röle ile İşbirlikli İletişim ve Uzay Zaman Kodlaması ile Karşılaştırılması", HABTEKUS08, Haberleşme Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, Y.T.Ü., İstanbul, 2008, Ekim.
Bibtex Entry:
@CONFERENCE{B.Yksel13163543292008,
		author = {B.Yüksel and Ö.Oruç and Ü.Aygölü},
		booktitle = {HABTEKUS08, Haberleşme Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, Y.T.Ü., İstanbul},
		title = {En İyi Röle ile İşbirlikli İletişim ve Uzay Zaman Kodlaması ile Karşılaştırılması},
		year = {2008},
		month = {Ekim},
	}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: January 21 2020 16:15:38.
Powered by bibtexbrowser