Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Eşlemeli toplamsal modülasyonlu işbirlikli iletişim (MSc Thesis) (bibtex)
Eşlemeli toplamsal modülasyonlu işbirlikli iletişim (MSc Thesis) (bibtex)
by Büşra Yüksel Özcan
Abstract:
Bu tezde, röle seçmeli işbirlikli iletişim için geliştirilmiş fırsatçı iletişim olarak adlandırılan yeni bir iletişim yöntemi önerilmekte, literatürde verilen temel fırsatçı iletişim yöntemi ile karşılaştırılmaktadır. Geliştirilmiş fırsatçı iletişim yönteminde, kaynak, hedefle arasındaki kanalın niteliğine göre işbirliği yapıp yapmayacağına karar vermektedir. Kaynak-hedef arası kanal, en iyi röle ile işbirliği durumunda kullanılacak kanallardan daha iyi ise işbirliğine gerek duyulmamakta, iletişim tek zaman diliminde tamamlanmakta, böylece iletim hızı da artmaktadır. Kaynak-hedef arasında en iyi röle üzerinden oluşan kanal, kaynak hedef arasındaki doğrudan kanaldan daha iyi ise işbirliği yapılmakta ancak iletim yalnızca röle üzerinden gerçekleştirilmektedir. Kaynak ve hedef arasında temel işbirlikli iletimde olduğu gibi doğrudan bir kanal kullanılmamaktadır. Geliştirilmiş fırsatçı iletişim için servis dışı kalma olasılıkları elde edilerek, önerilen yöntemin temel fırsatçı iletişime göre daha iyi başarım sağladığı ortaya konmaktadır. Bu tezde ikinci olarak, eşlemeli toplamsal modülasyonlu işbirlikli iletişim yöntemi olarak adlandırılan yeni bir iletişim yöntemi önerilmekte ve literatürde verilen çok kullanıcılı sistemlerde seçimli işbirliği yöntemi ile karşılaştırılmaktadır. Eşlemeli toplamsal modülasyonlu işbirlikli iletişim yönteminde, birden fazla kullanıcı olduğu kabul edilmiştir. Kullanıcılar gruplar içerisinde, toplamsal modülasyonlu işbirlikli iletişim yöntemi ile iletimlerini gerçekleştirir. Kullanıcıların hangi grupta yer alacağı belirli bir algoritmaya göre belirlenir. Eşlemeli toplamsal modülasyonlu işbirlikli iletişim yönteminin servis dışı kalma olasılıkları elde edilerek, önerilen yöntemin çok kullanıcılı sistemlerde seçimli işbirliği yöntemine göre daha iyi başarım sağladığı gösterilmiştir. Buna ek olarak, eşlemeli toplamsal modülasyonlu işbirlikli iletişim yönteminin, çok kullanıcılı sistemlerde seçimli işbirliği yöntemden iki kat daha yüksek iletim hızına sahip olduğu gösterilmiştir.
Reference:
Büşra Yüksel Özcan, "Eşlemeli toplamsal modülasyonlu işbirlikli iletişim (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011, Haziran. (danışman: Ü. Aygölü)
Bibtex Entry:
@thesis{BYuksel2012t,
  author = {Büşra Yüksel Özcan}, 
  title = {Eşlemeli toplamsal  modülasyonlu işbirlikli iletişim (MSc Thesis)},
  publisher={İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü},
  year = {2011},   
  month={Haziran},
  abstract={Bu tezde, röle seçmeli işbirlikli iletişim için geliştirilmiş fırsatçı iletişim olarak adlandırılan yeni bir iletişim yöntemi önerilmekte, literatürde verilen temel fırsatçı iletişim yöntemi ile karşılaştırılmaktadır. Geliştirilmiş fırsatçı iletişim yönteminde, kaynak, hedefle arasındaki kanalın niteliğine göre işbirliği yapıp yapmayacağına karar vermektedir. Kaynak-hedef arası kanal, en iyi röle ile işbirliği durumunda kullanılacak kanallardan daha iyi ise işbirliğine gerek duyulmamakta, iletişim tek zaman diliminde tamamlanmakta, böylece iletim hızı da artmaktadır. Kaynak-hedef arasında en iyi röle üzerinden oluşan kanal, kaynak hedef arasındaki doğrudan kanaldan daha iyi ise işbirliği yapılmakta ancak iletim yalnızca röle üzerinden gerçekleştirilmektedir. Kaynak ve hedef arasında temel işbirlikli iletimde olduğu gibi doğrudan bir kanal kullanılmamaktadır. Geliştirilmiş fırsatçı iletişim için servis dışı kalma olasılıkları elde edilerek, önerilen yöntemin temel fırsatçı iletişime göre daha iyi başarım sağladığı ortaya konmaktadır. Bu tezde ikinci olarak, eşlemeli toplamsal modülasyonlu işbirlikli iletişim yöntemi olarak adlandırılan yeni bir iletişim yöntemi önerilmekte ve literatürde verilen çok kullanıcılı sistemlerde seçimli işbirliği yöntemi ile karşılaştırılmaktadır. Eşlemeli toplamsal modülasyonlu işbirlikli iletişim yönteminde, birden fazla kullanıcı olduğu kabul edilmiştir. Kullanıcılar gruplar içerisinde, toplamsal modülasyonlu işbirlikli iletişim yöntemi ile iletimlerini gerçekleştirir. Kullanıcıların hangi grupta yer alacağı belirli bir algoritmaya göre belirlenir. Eşlemeli toplamsal modülasyonlu işbirlikli iletişim yönteminin servis dışı kalma olasılıkları elde edilerek, önerilen yöntemin çok kullanıcılı sistemlerde seçimli işbirliği yöntemine göre daha iyi başarım sağladığı gösterilmiştir. Buna ek olarak, eşlemeli toplamsal modülasyonlu işbirlikli iletişim yönteminin, çok kullanıcılı sistemlerde seçimli işbirliği yöntemden iki kat daha yüksek iletim hızına sahip olduğu gösterilmiştir.},  
  note={danışman: Ü. Aygölü},
}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: December 09 2019 15:57:45.
Powered by bibtexbrowser