Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Uzay Kaydırmalı Anahtarlama Modülasyonu için Yüksek Başarımlı İşbirlikli İlet (MSc Thesis) (bibtex)
Uzay Kaydırmalı Anahtarlama Modülasyonu için Yüksek Başarımlı İşbirlikli İlet (MSc Thesis) (bibtex)
by Sami Binol
Abstract:
Reference:
Sami Binol, "Uzay Kaydırmalı Anahtarlama Modülasyonu için Yüksek Başarımlı İşbirlikli İlet (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014, Mayıs. (danışman: Ü.Aygölü)
Bibtex Entry:
@thesis{Binol2014t,
  author = {Sami Binol}, 
  title = {Uzay Kaydırmalı Anahtarlama Modülasyonu için Yüksek Başarımlı İşbirlikli İlet (MSc Thesis)},
  publisher={İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü},
  year = {2014},   
  month={Mayıs},
  abstract={},  
  note={danışman: Ü.Aygölü},
}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: September 24 2019 10:13:32.
Powered by bibtexbrowser