Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

İç Mekan Konum Belirleme Uygulamaları (bibtex)
İç Mekan Konum Belirleme Uygulamaları (bibtex)
by Saliha Büyükçorak, Tayfun Erbaş, Güneş Karabulut Kurt, Abbas Yongaçoğlu
Reference:
Saliha Büyükçorak, Tayfun Erbaş, Güneş Karabulut Kurt, Abbas Yongaçoğlu, "İç Mekan Konum Belirleme Uygulamaları", 22.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Trabzon, Türkiye, 2014, Nisan.
Bibtex Entry:
@CONFERENCE{Buyukcorak.2014a,
		author = {Büyükçorak, Saliha and Erbaş, Tayfun and Karabulut Kurt, Güneş and Yongaçoğlu, Abbas},
		booktitle = {22.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Trabzon, Türkiye},
		title = {İç Mekan Konum Belirleme Uygulamaları},
		year = {2014},
		month = {Nisan},
		url = {},		
	}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: September 24 2019 10:13:32.
Powered by bibtexbrowser