Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Artımlı Toplamsal Modülasyonlu İşbirlikli İletim (bibtex)
Artımlı Toplamsal Modülasyonlu İşbirlikli İletim (bibtex)
by C.Hasan, Ü.Aygölü
Reference:
C.Hasan, Ü.Aygölü, "Artımlı Toplamsal Modülasyonlu İşbirlikli İletim", 17.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, 2009, Nisan.
Bibtex Entry:
@CONFERENCE{C.Hasan13163543242009,
		author = {C.Hasan and Ü.Aygölü},
		booktitle = {17.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya},
		title = {Artımlı Toplamsal Modülasyonlu İşbirlikli İletim},
		year = {2009},
		month = {Nisan},
	}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: January 21 2020 16:15:38.
Powered by bibtexbrowser