Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Toplamsal Modülasyona Dayalı İşbirlikli İletim (bibtex)
Toplamsal Modülasyona Dayalı İşbirlikli İletim (bibtex)
by C.Hasan, Ü.Aygölü
Reference:
C.Hasan, Ü.Aygölü, "Toplamsal Modülasyona Dayalı İşbirlikli İletim", HABTEKUS08, Haberleşme Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, Y.T.Ü., İstanbul, 2008, Ekim.
Bibtex Entry:
@CONFERENCE{C.Hasan13163543302008,
		author = {C.Hasan and Ü.Aygölü},
		booktitle = {HABTEKUS08, Haberleşme Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, Y.T.Ü., İstanbul},
		title = {Toplamsal Modülasyona Dayalı İşbirlikli İletim},
		year = {2008},
		month = {Ekim},
	}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: January 21 2020 16:15:38.
Powered by bibtexbrowser