Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Mobil veri şebekeleri için kullanıcı deneyim öngörüsü (MSc Thesis) (bibtex)
Mobil veri şebekeleri için kullanıcı deneyim öngörüsü (MSc Thesis) (bibtex)
by Okan Cengaver
Abstract:
Bu çalışmada mobil veri şebekeleri için kullanıcıların yaşadıkları deneyim kalitesini ölçmek adına farklı bir metod önerilmektedir. Literatürde önerilen yöntemler ağırlıklı olarak kullanıcıların deneyimlerine ilişkin görüşlerinin anketler düzenlenerek alınması veya mobil cihazlara yerleştirilen akıllı yazılımlar ile deneyimlerin ölçülmesi şeklindedir. Bu sebeple yapılan çalışmalar örnek küme üzerinden deneyimin bütüne aitmiş gibi konumlandırılması esasına dayanmaktadır. Bu çalışmada bahsedilen yöntemlerden farklı olarak mobil şebekede bulunan sistemsel istatistiklerin kullanılması ve radyo şebekesinin deneyime etkisini hesaplayan bir modelin önerilmesiyle farklı bir hesaplama yöntemi önerilmektedir. Bu sayede sadece belli bir örnek küme değil, servisi deneyimleyen tüm kullanıcılar için bir sonuç elde etmek mümkün olmaktadır. Bu amaçla IoE kısaltması adı altında mobil veri servisleri kullanımlarında deneyimin başarısı ölçülebilir ve hesaplanabilir bir parametre ile ifade edilmiştir.
Reference:
Okan Cengaver, "Mobil veri şebekeleri için kullanıcı deneyim öngörüsü (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013, Şubat. (danışman: G. Karabulut Kurt)
Bibtex Entry:
@thesis{Cengaver2013t,
  author = {Okan Cengaver}, 
  title = {Mobil veri şebekeleri için kullanıcı deneyim öngörüsü (MSc Thesis)},
  publisher={İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü},
  year = {2013},   
  month={Şubat},
  abstract={Bu çalışmada mobil veri şebekeleri için kullanıcıların yaşadıkları deneyim kalitesini ölçmek adına farklı bir metod önerilmektedir. Literatürde önerilen yöntemler ağırlıklı olarak kullanıcıların deneyimlerine ilişkin görüşlerinin anketler düzenlenerek alınması veya mobil cihazlara yerleştirilen akıllı yazılımlar ile deneyimlerin ölçülmesi şeklindedir. Bu sebeple yapılan çalışmalar örnek küme üzerinden deneyimin bütüne aitmiş gibi konumlandırılması esasına dayanmaktadır. Bu çalışmada bahsedilen yöntemlerden farklı olarak mobil şebekede bulunan sistemsel istatistiklerin kullanılması ve radyo şebekesinin deneyime etkisini hesaplayan bir modelin önerilmesiyle farklı bir hesaplama yöntemi önerilmektedir. Bu sayede sadece belli bir örnek küme değil, servisi deneyimleyen tüm kullanıcılar için bir sonuç elde etmek mümkün olmaktadır. Bu amaçla IoE kısaltması adı altında mobil veri servisleri kullanımlarında deneyimin başarısı ölçülebilir ve hesaplanabilir bir parametre ile ifade edilmiştir.},  
  note={danışman: G. Karabulut Kurt},
}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: January 21 2020 16:15:38.
Powered by bibtexbrowser