Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Dağıtık Servis Reddi Ataklarının Kullanıcı Modellemesi Tabanlı Sezilmesi (bibtex)
Dağıtık Servis Reddi Ataklarının Kullanıcı Modellemesi Tabanlı Sezilmesi (bibtex)
by Özge Cepheli, Saliha Büyükçorak, Güneş Karabulut Kurt
Reference:
Özge Cepheli, Saliha Büyükçorak, Güneş Karabulut Kurt, "Dağıtık Servis Reddi Ataklarının Kullanıcı Modellemesi Tabanlı Sezilmesi", 22.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Trabzon, Türkiye, 2014, Nisan.
Bibtex Entry:
@CONFERENCE{Cepheli.2014c,
		author = {Cepheli, Özge and Büyükçorak, Saliha and Karabulut Kurt, Güneş},
		booktitle = {22.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Trabzon, Türkiye},
		title = {Dağıtık Servis Reddi Ataklarının Kullanıcı Modellemesi Tabanlı Sezilmesi },
		year = {2014},
		month = {Nisan},
		url = {},		
	}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: September 24 2019 10:13:32.
Powered by bibtexbrowser