Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

IEEE 802.21 Kullanarak Heterojen Ağlar Arasında Enerji Verimli El Değiştirme (bibtex)
IEEE 802.21 Kullanarak Heterojen Ağlar Arasında Enerji Verimli El Değiştirme (bibtex)
by Gürkan Coşkun, İbrahim Hökelek, Hakan Ali Çırpan
Reference:
Gürkan Coşkun, İbrahim Hökelek, Hakan Ali Çırpan, "IEEE 802.21 Kullanarak Heterojen Ağlar Arasında Enerji Verimli El Değiştirme", 22.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Trabzon, Türkiye, 2014, Nisan.
Bibtex Entry:
@CONFERENCE{Coskun.2014a,
		author = {Coşkun, Gürkan and Hökelek, İbrahim and Çırpan, Hakan Ali},
		booktitle = {22.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Trabzon, Türkiye},
		title = {IEEE 802.21 Kullanarak Heterojen Ağlar Arasında Enerji Verimli El Değiştirme},
		year = {2014},
		month = {Nisan},
		url = {},		
	}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: September 24 2019 10:13:32.
Powered by bibtexbrowser