Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Hücresel Ağlarda Kullanıcı Davranışı Modellenmesi (bibtex)
Hücresel Ağlarda Kullanıcı Davranışı Modellenmesi (bibtex)
by Engin Dalman, Mehmet Nuri Akıncı, Güneş Karabulut Kurt
Reference:
Engin Dalman, Mehmet Nuri Akıncı, Güneş Karabulut Kurt, "Hücresel Ağlarda Kullanıcı Davranışı Modellenmesi", 22.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Trabzon, Türkiye, 2014, Nisan.
Bibtex Entry:
@CONFERENCE{Dalman.2014a,
		author = {Dalman, Engin and Akıncı, Mehmet Nuri and Karabulut Kurt, Güneş},
		booktitle = {22.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Trabzon, Türkiye},
		title = {Hücresel Ağlarda Kullanıcı Davranışı Modellenmesi},
		year = {2014},
		month = {Nisan},
		url = {},		
	}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: September 24 2019 10:13:32.
Powered by bibtexbrowser