Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Dik İşaretleşmeye Dayalı Uyarlamalı İşbirlikli Çeşitleme (bibtex)
Dik İşaretleşmeye Dayalı Uyarlamalı İşbirlikli Çeşitleme (bibtex)
by E.Aygün, Ü.Aygölü
Reference:
E.Aygün, Ü.Aygölü, "Dik İşaretleşmeye Dayalı Uyarlamalı İşbirlikli Çeşitleme", 16.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Didim, 2008, Nisan.
Bibtex Entry:
@CONFERENCE{E.Aygn13163543322008,
		author = {E.Aygün and Ü.Aygölü},
		booktitle = {16.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Didim},
		title = {Dik İşaretleşmeye Dayalı Uyarlamalı İşbirlikli Çeşitleme},
		year = {2008},
		month = {Nisan},
	}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: January 21 2020 16:15:38.
Powered by bibtexbrowser