Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

OFDM için Kafes Kod Temelli Bir Tepe/Ortalama Güç Oranı Azaltma Yöntemi (bibtex)
OFDM için Kafes Kod Temelli Bir Tepe/Ortalama Güç Oranı Azaltma Yöntemi (bibtex)
by F.Dönmez, Ü.Aygölü
Reference:
F.Dönmez, Ü.Aygölü, "OFDM için Kafes Kod Temelli Bir Tepe/Ortalama Güç Oranı Azaltma Yöntemi", 12.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Kuşadası, s.57-60, 2004, Nisan.
Bibtex Entry:
@CONFERENCE{F.Dnmez13163543462004,
		author = {F.Dönmez and Ü.Aygölü},
		booktitle = {12.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Kuşadası, s.57-60},
		title = {OFDM için Kafes Kod Temelli Bir Tepe/Ortalama Güç Oranı Azaltma Yöntemi},
		year = {2004},
		month = {Nisan},
	}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: January 21 2020 16:15:38.
Powered by bibtexbrowser