Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Çok Atlamalı Verici Anten Seçimli Uzay Kaydırmalı Anahtarlama için Hata Performans Analizi (bibtex)
Çok Atlamalı Verici Anten Seçimli Uzay Kaydırmalı Anahtarlama için Hata Performans Analizi (bibtex)
by F. Yarkın, İ. Altunbaş, E. Başar
Reference:
F. Yarkın, İ. Altunbaş, E. Başar, "Çok Atlamalı Verici Anten Seçimli Uzay Kaydırmalı Anahtarlama için Hata Performans Analizi", 25. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, Türkiye, 2017, Mayıs.
Bibtex Entry:
@CONFERENCE{F.Yarkın2017cf,
author={F. Yarkın and İ. Altunbaş and E. Başar},
title = {Çok Atlamalı Verici Anten Seçimli Uzay Kaydırmalı Anahtarlama için Hata Performans Analizi},
booktitle={25. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, Türkiye},
year={2017},
month={Mayıs},
pages={},
doi={10.1109/SIU.2017.7960381},
url={https://doi.org/10.1109/SIU.2017.7960381},
language={Turkish},
}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: September 24 2019 10:13:32.
Powered by bibtexbrowser