Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Optik Mikroskoptan Elde Edilen Üç Boyutlu Hücre Görüntülerinin Onarımı (bibtex)
Optik Mikroskoptan Elde Edilen Üç Boyutlu Hücre Görüntülerinin Onarımı (bibtex)
by F.Sarı, M.E.Çelebi
Reference:
F.Sarı, M.E.Çelebi, "Optik Mikroskoptan Elde Edilen Üç Boyutlu Hücre Görüntülerinin Onarımı", 4. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı (SIU) Bildiriler Kitabi, Antalya, sf. 83-88, 1996, .
Bibtex Entry:
@CONFERENCE{FSar13163666361996,
		author = {F.Sarı and  M.E.Çelebi},
		booktitle = {4. Sinyal İşleme ve  Uygulamaları  Kurultayı (SIU) Bildiriler Kitabi, Antalya, sf. 83-88},
		title = {Optik  Mikroskoptan  Elde  Edilen  Üç  Boyutlu   Hücre Görüntülerinin Onarımı},
		year = {1996},
		month = { },
	}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: January 21 2020 16:15:38.
Powered by bibtexbrowser