Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Görüntü Onarımı İçin BE Tabanlı Öğrenme: Kapalı Çözüm (bibtex)
Görüntü Onarımı İçin BE Tabanlı Öğrenme: Kapalı Çözüm (bibtex)
by Faruk Sarı, M. Ertuğrul Çelebi
Reference:
Faruk Sarı, M. Ertuğrul Çelebi, "Görüntü Onarımı İçin BE Tabanlı Öğrenme: Kapalı Çözüm", 13. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU) Bildiriler Kitabı, Kayseri, sf. 46-49, 2005, .
Bibtex Entry:
@CONFERENCE{Faruk13163666312005,
		author = {Faruk Sarı and M. Ertuğrul Çelebi},
		booktitle = {13. Sinyal İşleme ve  İletişim Uygulamaları  Kurultayı (SIU) Bildiriler Kitabı, Kayseri, sf. 46-49},
		title = {Görüntü Onarımı İçin BE Tabanlı Öğrenme: Kapalı Çözüm},
		year = {2005},
		month = { },
	}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: January 21 2020 16:15:38.
Powered by bibtexbrowser