Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Tümüyle Kör Görüntü Onarımı İçin Görüntü Parametrelerinin Özyinelemeli Öğrenilmesi (bibtex)
Tümüyle Kör Görüntü Onarımı İçin Görüntü Parametrelerinin Özyinelemeli Öğrenilmesi (bibtex)
by Faruk Sarı, M. Ertuğrul Çelebi
Reference:
Faruk Sarı, M. Ertuğrul Çelebi, "Tümüyle Kör Görüntü Onarımı İçin Görüntü Parametrelerinin Özyinelemeli Öğrenilmesi", 12. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU) Bildiriler Kitabı, Kuşadası, sf. 339-342, 2004, .
Bibtex Entry:
@CONFERENCE{Faruk13163666322004,
		author = {Faruk Sarı and M. Ertuğrul Çelebi},
		booktitle = {12. Sinyal İşleme ve  İletişim Uygulamaları  Kurultayı (SIU) Bildiriler Kitabı, Kuşadası, sf. 339-342},
		title = {Tümüyle Kör Görüntü Onarımı İçin Görüntü Parametrelerinin Özyinelemeli Öğrenilmesi},
		year = {2004},
		month = { },
	}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: September 24 2019 10:13:32.
Powered by bibtexbrowser