Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Kuvvetlendir-ve-Aktar Röleli İşbirlikli Uzaysal Modülasyon İçin Hata Başarım Analizi (bibtex)
Kuvvetlendir-ve-Aktar Röleli İşbirlikli Uzaysal Modülasyon İçin Hata Başarım Analizi (bibtex)
by G.Altın, E.Başar, Ü.Aygölü, M.E.Çelebi
Reference:
G.Altın, E.Başar, Ü.Aygölü, M.E.Çelebi, "Kuvvetlendir-ve-Aktar Röleli İşbirlikli Uzaysal Modülasyon İçin Hata Başarım Analizi", IEEE 24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2016), Zonguldak, 2016, Mayıs.
Bibtex Entry:
@CONFERENCE{G.Altın2016A,
		author = {G.Altın and E.Başar and Ü.Aygölü and M.E.Çelebi},
		booktitle = {IEEE 24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2016), Zonguldak},
		title = {Kuvvetlendir-ve-Aktar Röleli İşbirlikli Uzaysal Modülasyon İçin Hata Başarım Analizi},
		year = {2016},
		month = {Mayıs},
		doi={},
		url={},
 	
	}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: January 21 2020 16:15:38.
Powered by bibtexbrowser