Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

OFDM Sistemlerinde Örnekleme Frekansı Sapmasının Veri İletim Hızına Etkisi (bibtex)
OFDM Sistemlerinde Örnekleme Frekansı Sapmasının Veri İletim Hızına Etkisi (bibtex)
by Güneş Karabulut Kurt
Reference:
Güneş Karabulut Kurt, "OFDM Sistemlerinde Örnekleme Frekansı Sapmasının Veri İletim Hızına Etkisi", 20.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Fethiye, Muğla, 2012, April.
Bibtex Entry:
@CONFERENCE{Gkarabulutkurt2012A,
		author = {Güneş Karabulut Kurt},
		booktitle = {20.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Fethiye, Muğla},
		title = {{OFDM} Sistemlerinde Örnekleme Frekansı Sapmasının Veri İletim Hızına Etkisi},
		year = {2012},
		month = {april},
		doi={10.1109/SIU.2012.6204789},
		url={http://dx.doi.org/10.1109/SIU.2012.6204789},
	}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: September 24 2019 10:13:32.
Powered by bibtexbrowser