Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Çok-girdili Çok-çıktılı Sistemlerde Konum Belirleme Tekniği (bibtex)
Çok-girdili Çok-çıktılı Sistemlerde Konum Belirleme Tekniği (bibtex)
by Güneş Karabulut
Reference:
Güneş Karabulut, "Çok-girdili Çok-çıktılı Sistemlerde Konum Belirleme Tekniği", Haberleşme Teknolojiler ve Uygulamaları Sempozyumu, 2008, İstanbul, 2008, Oct.
Bibtex Entry:
@CONFERENCE{Gne13165055032008,
		author = {Güneş Karabulut},
		booktitle = {Haberleşme Teknolojiler ve Uygulamaları Sempozyumu, 2008, İstanbul},
		title = {Çok-girdili Çok-çıktılı Sistemlerde Konum Belirleme Tekniği},
		year = {2008},
		month = {oct},
		url={http://www.habtekus.yildiz.edu.tr/2008/download/Sunumlar/Bildiri_Haberlesme_Teorisi_2/HABTEKUS_GunesKurt.ppt},
	}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: September 24 2019 10:13:32.
Powered by bibtexbrowser