Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

FSK/PSK modülasyonlu röleli ve işbirlikli sistemler (MSc Thesis) (bibtex)
FSK/PSK modülasyonlu röleli ve işbirlikli sistemler (MSc Thesis) (bibtex)
by Haluk Doğan
Abstract:
Bu tez çalışmasında, röleli ve işbirlikli iletişim yöntemleri ile FSK/PSK modülasyonu kullanılarak verici anten çeşitlemesi sağlanmıştır. Rölenin veya diğer kullanıcıların alınan bilgiyi çözerek tekrar alıcıya ilettikleri çöz ve aktar yöntemini kullandıkları varsayılmıştır. Çalışmada özel olarak 2FSK/4PSK modülasyonu kullanılarak, röleli ve işbirlikli çeşitlemeli sistemlere ilişkin hata başarımlarının bilgisayar benzetimleri ile analizi yapılmıştır. Hem Rayleigh hem de Nakagami-m sönümlemeli kanallar için analizler yapılmıştır. Benzetimler değişken röle sayılarına ve kaynak ile röle arasındaki kanalın kazanç değerlerine göre yapılmıştır. Çalışmada tek ve çok röleli sistemler için hem kodlamalı hem de kodlamasız yapılar incelenirken, iki kullanıcılı işbirlikli sistemlerde kodlamalı işbirliği tekniği kullanılmıştır. Tez çalışması sonucunda röleli ve işbirlikli sistemlerde 2FSK/4PSK modülasyonu kullanarak 8PSK modülasyonuna göre daha iyi sonuçlar elde edilebildiği gösterilmiştir.
Reference:
Haluk Doğan, "FSK/PSK modülasyonlu röleli ve işbirlikli sistemler (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009, Haziran. (danışman: İ. Altunbaş)
Bibtex Entry:
@thesis{HDogan2009t,
  author = {Haluk Doğan}, 
  title = {FSK/PSK modülasyonlu röleli ve işbirlikli sistemler (MSc Thesis)},
  publisher={İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü},
  year = {2009},  
  month={Haziran},   
  abstract={Bu tez çalışmasında, röleli ve işbirlikli iletişim yöntemleri ile FSK/PSK modülasyonu kullanılarak verici anten çeşitlemesi sağlanmıştır. Rölenin veya diğer kullanıcıların alınan bilgiyi çözerek tekrar alıcıya ilettikleri çöz ve aktar yöntemini kullandıkları varsayılmıştır. Çalışmada özel olarak 2FSK/4PSK modülasyonu kullanılarak, röleli ve işbirlikli çeşitlemeli sistemlere ilişkin hata başarımlarının bilgisayar benzetimleri ile analizi yapılmıştır. Hem Rayleigh hem de Nakagami-m sönümlemeli kanallar için analizler yapılmıştır. Benzetimler değişken röle sayılarına ve kaynak ile röle arasındaki kanalın kazanç değerlerine göre yapılmıştır. Çalışmada tek ve çok röleli sistemler için hem kodlamalı hem de kodlamasız yapılar incelenirken, iki kullanıcılı işbirlikli sistemlerde kodlamalı işbirliği tekniği kullanılmıştır. Tez çalışması sonucunda röleli ve işbirlikli sistemlerde 2FSK/4PSK modülasyonu kullanarak 8PSK modülasyonuna göre daha iyi sonuçlar elde edilebildiği gösterilmiştir.},  
  note={danışman: İ. Altunbaş},
}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: December 09 2019 15:57:45.
Powered by bibtexbrowser