Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Dinamik aktarıma dayalı toplamsal modülasyon işbirlikli iletim (MSc Thesis) (bibtex)
Dinamik aktarıma dayalı toplamsal modülasyon işbirlikli iletim (MSc Thesis) (bibtex)
by Cengis Hasan
Abstract:
Bu çalışmada, yeni işbirlikli çeşitleme protokolleri önerilmiştir. Toplamsal modülasyonlu işbirlikli iletimin klasik çöz-ve-aktar iletim tekniği ile arasındaki farklar üzerinde durulmuş ve başarımları karşılaştırılmıştır. Her iki iletimin kuramsal servis-dışı kalma olasılıkları ve çeşitleme düzeyleri hesaplanmış, bilgisayar benzetimleriyle hata başarımları değerlendirilmiştir. Çok-kullanıcılı durumda toplamsal modülasyonlu işbirlikli iletim tanıtılmış ve servis-dışı kalma olasılığı ile birlikte işaret uzayının döndürülmesiyle elde edilen başarım artışı karşılaştırılmıştır. Toplamsal modülasyonlu işbirlikli iletime artımlı aktarım uygulayarak yeni bir işbirlikli çeşitleme protokolü önerilmiş ve bu protokol artımlı toplamsal modülasyonlu işbirlikli iletim şeklinde adlandırılmıştır. Artımlı toplamsal modülasyonlu işbirlikli iletimin servis-dışı kalma olasılığı hesaplanmış, toplamsal modülasyonlu işbirlikli iletimden daha yüksek SNR kazancı sağladığı ve düşük işaret-gürültü oranlarında daha yüksek çeşitleme kazancı sağladığı gösterilmiştir. Çok-kullanıcılı durum için artımlı toplamsal modülasyonlu işbirlikli iletimin SNR kazancı bağlamında büyük avantajlar sağladığı kuramsal servis-dışı kalma olasılığı ve bilgisayar benzetimi ile elde edilen başarım sonuçlarıyla ortaya konmuştur.
Reference:
Cengis Hasan, "Dinamik aktarıma dayalı toplamsal modülasyon işbirlikli iletim (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010, Mayıs. (danışman: Ü. Aygölü)
Bibtex Entry:
@thesis{Hasan2009t,
  author = {Cengis Hasan}, 
  title = {Dinamik aktarıma dayalı toplamsal modülasyon işbirlikli iletim (MSc Thesis)},
  publisher={İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü},
  year = {2010},   
  month={Mayıs},
  abstract={Bu çalışmada, yeni işbirlikli çeşitleme protokolleri önerilmiştir. Toplamsal modülasyonlu işbirlikli iletimin klasik çöz-ve-aktar iletim tekniği ile arasındaki farklar üzerinde durulmuş ve başarımları karşılaştırılmıştır. Her iki iletimin kuramsal servis-dışı kalma olasılıkları ve çeşitleme düzeyleri hesaplanmış, bilgisayar benzetimleriyle hata başarımları değerlendirilmiştir. Çok-kullanıcılı durumda toplamsal modülasyonlu işbirlikli iletim tanıtılmış ve servis-dışı kalma olasılığı ile birlikte işaret uzayının döndürülmesiyle elde edilen başarım artışı karşılaştırılmıştır. Toplamsal modülasyonlu işbirlikli iletime artımlı aktarım uygulayarak yeni bir işbirlikli çeşitleme protokolü önerilmiş ve bu protokol artımlı toplamsal modülasyonlu işbirlikli iletim şeklinde adlandırılmıştır. Artımlı toplamsal modülasyonlu işbirlikli iletimin servis-dışı kalma olasılığı hesaplanmış, toplamsal modülasyonlu işbirlikli iletimden daha yüksek SNR kazancı sağladığı ve düşük işaret-gürültü oranlarında daha yüksek çeşitleme kazancı sağladığı gösterilmiştir. Çok-kullanıcılı durum için artımlı toplamsal modülasyonlu işbirlikli iletimin SNR kazancı bağlamında büyük avantajlar sağladığı kuramsal servis-dışı kalma olasılığı ve bilgisayar benzetimi ile elde edilen başarım sonuçlarıyla ortaya konmuştur.},  
  note={danışman: Ü. Aygölü},
}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: January 21 2020 16:15:38.
Powered by bibtexbrowser