Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Bilişsel radyoda özdeğer tabanlı spektrum sezme yöntemleri (MSc Thesis) (bibtex)
Bilişsel radyoda özdeğer tabanlı spektrum sezme yöntemleri (MSc Thesis) (bibtex)
by Serdar İngök
Reference:
Serdar İngök, "Bilişsel radyoda özdeğer tabanlı spektrum sezme yöntemleri (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012, Ağustos. (danışman: E. Çelebi)
Bibtex Entry:
@thesis{Ingok2012t,
  author = {Serdar İngök}, 
  title = {Bilişsel radyoda özdeğer tabanlı spektrum sezme yöntemleri (MSc Thesis)},
  publisher={İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü},
  year = {2012},   
  month={Ağustos}, 
  note={danışman: E. Çelebi},
}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: September 24 2019 10:13:32.
Powered by bibtexbrowser