Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Geniş İşaret Kümeli STBC Kullanan Seri Sıralı OFDM Sistem Eniyileştirme (bibtex)
Geniş İşaret Kümeli STBC Kullanan Seri Sıralı OFDM Sistem Eniyileştirme (bibtex)
by K.Aksoy, Ü.Aygölü
Reference:
K.Aksoy, Ü.Aygölü, "Geniş İşaret Kümeli STBC Kullanan Seri Sıralı OFDM Sistem Eniyileştirme", 15.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Eskişehir, 2007, Haziran.
Bibtex Entry:
@CONFERENCE{K.Aksoy13163543362007,
		author = {K.Aksoy and Ü.Aygölü},
		booktitle = {15.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Eskişehir},
		title = {Geniş İşaret Kümeli STBC Kullanan Seri Sıralı OFDM Sistem Eniyileştirme},
		year = {2007},
		month = {Haziran},
	}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: January 21 2020 16:15:38.
Powered by bibtexbrowser