Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Verici anten seçimi ve seçici birleştirme kullanılan işbirlikli haberleşme sisteminin performans analizi (MSc Thesis) (bibtex)
Verici anten seçimi ve seçici birleştirme kullanılan işbirlikli haberleşme sisteminin performans analizi (MSc Thesis) (bibtex)
by İzzet Levent Karaevli
Abstract:
Son yıllarda, telsiz haberleşme sistemlerinde çok-girişli çok-çıkışlı (multi-input multi-output, MIMO) yöntemlerin ve işbirlikli haberleşme yöntemlerinin kullanılması üzerine birçok araştırma yapılmaktadır. Bu çalışmada, çok-antenli birimler arası iletimde verici anten seçimi ve seçici birleştirme yöntemlerinden yararlanılan bir işbirlikli telsiz haberleşme sisteminin bit hata performansı incelenmektedir. Birimler arası bağlantılara Rayleigh sönümlemesinin etki ettiği kabulüyle bu sistemin sağladığı anlık uçtan-uca işaret gürültü oranına ilişkin olasılık yoğunluk fonksiyonu türetilmekte ve bu fonksiyon kullanılarak tam simge hata olasılığı (Symbol error rate, SER) ifadeleri elde edilmektedir. Ayrıca, servis dışı kalma olasılığı için kapalı formda alt ve üst sınırlar türetilmekte ve bunlardan yararlanılarak sistemin asimptotik çeşitleme derecesi analizi yapılmaktadır. Elde edilen SER ifadelerinden yararlanılarak nümerik yöntemlerle tam SER ve servis dışı kalma olasılığı eğrileri elde edilmekte ve bu eğrilerin doğruluğu, benzetim sonuçlarıyla desteklenmektedir. Bu tez ile, birimler üzerindeki anten sayılarının arttırılması ve incelenen yapının kullanımıyla işbirlikli haberleşme sisteminin hata performansının önemli oranda iyileştirilebildiği ve bu şekilde daha geniş kapsama alanı, daha iyi servis kalitesi ya da daha düşük güç tüketimi sağlanabildiği gösterilmiştir. Ayrıca, gezgin birimlerde anten sayısının arttırılamadığı durumlarda bile rölede veya baz istasyonunda anten sayısının arttırılmasıyla kayda değer iyileşme sağlanabileceği gösterilmiştir.
Reference:
İzzet Levent Karaevli, "Verici anten seçimi ve seçici birleştirme kullanılan işbirlikli haberleşme sisteminin performans analizi (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010, Haziran. (danışman: İ. Altunbaş)
Bibtex Entry:
@thesis{Karaevli2010t,
  author = {İzzet Levent Karaevli}, 
  title = {Verici anten seçimi ve seçici birleştirme kullanılan işbirlikli haberleşme sisteminin performans analizi (MSc Thesis)},
  publisher={İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü},
  year = {2010},
  month={Haziran},  
  abstract={Son yıllarda, telsiz haberleşme sistemlerinde çok-girişli çok-çıkışlı (multi-input multi-output, MIMO) yöntemlerin ve işbirlikli haberleşme yöntemlerinin kullanılması üzerine birçok araştırma yapılmaktadır. Bu çalışmada, çok-antenli birimler arası iletimde verici anten seçimi ve seçici birleştirme yöntemlerinden yararlanılan bir işbirlikli telsiz haberleşme sisteminin bit hata performansı incelenmektedir. Birimler arası bağlantılara Rayleigh sönümlemesinin etki ettiği kabulüyle bu sistemin sağladığı anlık uçtan-uca işaret gürültü oranına ilişkin olasılık yoğunluk fonksiyonu türetilmekte ve bu fonksiyon kullanılarak tam simge hata olasılığı (Symbol error rate, SER) ifadeleri elde edilmektedir. Ayrıca, servis dışı kalma olasılığı için kapalı formda alt ve üst sınırlar türetilmekte ve bunlardan yararlanılarak sistemin asimptotik çeşitleme derecesi analizi yapılmaktadır. Elde edilen SER ifadelerinden yararlanılarak nümerik yöntemlerle tam SER ve servis dışı kalma olasılığı eğrileri elde edilmekte ve bu eğrilerin doğruluğu, benzetim sonuçlarıyla desteklenmektedir. Bu tez ile, birimler üzerindeki anten sayılarının arttırılması ve incelenen yapının kullanımıyla işbirlikli haberleşme sisteminin hata performansının önemli oranda iyileştirilebildiği ve bu şekilde daha geniş kapsama alanı, daha iyi servis kalitesi ya da daha düşük güç tüketimi sağlanabildiği gösterilmiştir. Ayrıca, gezgin birimlerde anten sayısının arttırılamadığı durumlarda bile rölede veya baz istasyonunda anten sayısının arttırılmasıyla kayda değer iyileşme sağlanabileceği gösterilmiştir.},  
  note={danışman: İ. Altunbaş},
}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: January 21 2020 16:15:38.
Powered by bibtexbrowser