Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Veri Akış Boyutu Kestiriminde Örnekleme Stratejilerinin Karşılaştırılması (bibtex)
Veri Akış Boyutu Kestiriminde Örnekleme Stratejilerinin Karşılaştırılması (bibtex)
by Mehmet Özgün Demir, Barış Kurt, Saliha Büyükçorak, Güneş Karabulut Kurt, A. Taylan Cemgil, Engin Zeydan
Reference:
Mehmet Özgün Demir, Barış Kurt, Saliha Büyükçorak, Güneş Karabulut Kurt, A. Taylan Cemgil, Engin Zeydan, "Veri Akış Boyutu Kestiriminde Örnekleme Stratejilerinin Karşılaştırılması", 22.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Trabzon, Türkiye, 2014, Nisan.
Bibtex Entry:
@CONFERENCE{MDemir.2014a,
		author = {Demir, Mehmet Özgün and Kurt, Barış and Büyükçorak, Saliha and Karabulut Kurt, Güneş and Cemgil, A. Taylan and Zeydan, Engin},
		booktitle = {22.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Trabzon, Türkiye},
		title = {Veri Akış Boyutu Kestiriminde Örnekleme Stratejilerinin Karşılaştırılması},
		year = {2014},
		month = {Nisan},
		url = {},		
	}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: September 24 2019 10:13:32.
Powered by bibtexbrowser