Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Wiener Süzgeci ile Görüntü Onarımında Yeni bir Yaklaşım (bibtex)
Wiener Süzgeci ile Görüntü Onarımında Yeni bir Yaklaşım (bibtex)
by M.Dişbudak, M.E.Çelebi
Reference:
M.Dişbudak, M.E.Çelebi, "Wiener Süzgeci ile Görüntü Onarımında Yeni bir Yaklaşım", 4. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı (SIU) Bildiriler Kitabi, sf. 77-82, Antalya, 1996, .
Bibtex Entry:
@CONFERENCE{MDibudak13163666371996,
		author = {M.Dişbudak and M.E.Çelebi},
		booktitle = {4. Sinyal İşleme ve  Uygulamaları  Kurultayı (SIU) Bildiriler Kitabi, sf. 77-82, Antalya},
		title = {Wiener  Süzgeci  ile  Görüntü  Onarımında  Yeni  bir Yaklaşım},
		year = {1996},
		month = { },
	}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: December 09 2019 15:57:45.
Powered by bibtexbrowser