Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Hücresel Yapay Sinir Ağları İle 2-B Farksal Darbe Kod Modülasyonu (bibtex)
Hücresel Yapay Sinir Ağları İle 2-B Farksal Darbe Kod Modülasyonu (bibtex)
by M.E.Çelebi
Reference:
M.E.Çelebi, "Hücresel Yapay Sinir Ağları İle 2-B Farksal Darbe Kod Modülasyonu", 5. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı (SIU) Bildiriler Kitabı, Kuşadası, sf. 73-76, 1997, .
Bibtex Entry:
@CONFERENCE{MEelebi13163666351997,
		author = {M.E.Çelebi},
		booktitle = {5. Sinyal İşleme ve  Uygulamaları  Kurultayı (SIU) Bildiriler Kitabı, Kuşadası, sf. 73-76},
		title = {Hücresel Yapay Sinir Ağları İle 2-B Farksal Darbe Kod Modülasyonu},
		year = {1997},
		month = { },
	}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: January 21 2020 16:15:38.
Powered by bibtexbrowser