Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Hücresel Yapay Sinir Ağları ile Görüntü Onarımı (bibtex)
Hücresel Yapay Sinir Ağları ile Görüntü Onarımı (bibtex)
by M.E.Çelebi, C.Güzeliş
Reference:
M.E.Çelebi, C.Güzeliş, "Hücresel Yapay Sinir Ağları ile Görüntü Onarımı", 3. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı (SIU) Bildiriler Kitabi, sf. 37-41, Nevşehir, 1995, .
Bibtex Entry:
@CONFERENCE{MEelebi13163666391995,
		author = {M.E.Çelebi and C.Güzeliş},
		booktitle = {3. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı (SIU) Bildiriler Kitabi, sf. 37-41, Nevşehir},
		title = {Hücresel Yapay Sinir Ağları ile Görüntü Onarımı},
		year = {1995},
		month = { },
	}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: January 21 2020 16:15:38.
Powered by bibtexbrowser