Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Femtohücre Kullanımlarında Huzme Oluşturmanın Servis Kesinti Olasılığına Etkisi (bibtex)
Femtohücre Kullanımlarında Huzme Oluşturmanın Servis Kesinti Olasılığına Etkisi (bibtex)
by Aslı Ölmez, Güneş Karabulut Kurt, Abbas Yongaçoğlu
Reference:
Aslı Ölmez, Güneş Karabulut Kurt, Abbas Yongaçoğlu, "Femtohücre Kullanımlarında Huzme Oluşturmanın Servis Kesinti Olasılığına Etkisi", 20.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Fethiye, Muğla, 2012, April.
Bibtex Entry:
@CONFERENCE{OlmezKarabulutkurtyongacoglu2012A,
		author = {Aslı Ölmez and Güneş Karabulut Kurt and Abbas Yongaçoğlu},
		booktitle = {20.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Fethiye, Muğla},
		title = {Femtohücre Kullanımlarında Huzme Oluşturmanın Servis Kesinti Olasılığına Etkisi},
		year = {2012},
		month = {april},
		doi={10.1109/SIU.2012.6204661},
		url={http://dx.doi.org/10.1109/SIU.2012.6204661},
	}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: September 24 2019 10:13:32.
Powered by bibtexbrowser