Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Bileşen Serpiştirmeli İşbirlikli Çeşitleme için Kod Tasarımı (bibtex)
Bileşen Serpiştirmeli İşbirlikli Çeşitleme için Kod Tasarımı (bibtex)
by Ö.Oruç, Ü.Aygölü
Reference:
Ö.Oruç, Ü.Aygölü, "Bileşen Serpiştirmeli İşbirlikli Çeşitleme için Kod Tasarımı", 16.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Didim, 2008, Nisan.
Bibtex Entry:
@CONFERENCE{Oru13163543312008,
		author = {Ö.Oruç and Ü.Aygölü},
		booktitle = {16.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Didim},
		title = {Bileşen Serpiştirmeli İşbirlikli Çeşitleme için Kod Tasarımı},
		year = {2008},
		month = {Nisan},
	}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: December 09 2019 15:57:45.
Powered by bibtexbrowser