Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

İki Yollu Sönümlemeli Kanallarda Uzay-Zaman Blok Kodları (bibtex)
İki Yollu Sönümlemeli Kanallarda Uzay-Zaman Blok Kodları (bibtex)
by Ö.Oruç, Ü.Aygölü
Reference:
Ö.Oruç, Ü.Aygölü, "İki Yollu Sönümlemeli Kanallarda Uzay-Zaman Blok Kodları", 13.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 2005, Mayıs.
Bibtex Entry:
@CONFERENCE{Oru13163543442005,
		author = {Ö.Oruç and Ü.Aygölü},
		booktitle = {13.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Erciyes Üniversitesi, Kayseri},
		title = {İki Yollu Sönümlemeli Kanallarda Uzay-Zaman Blok Kodları},
		year = {2005},
		month = {Mayıs},
	}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: January 21 2020 16:15:38.
Powered by bibtexbrowser