Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Çok Düzeyli Üstün-Dik Uzay-Zaman Kodlaması (bibtex)
Çok Düzeyli Üstün-Dik Uzay-Zaman Kodlaması (bibtex)
by Ö.Oruç, İ.Altunbaş, Ü.Aygölü
Reference:
Ö.Oruç, İ.Altunbaş, Ü.Aygölü, "Çok Düzeyli Üstün-Dik Uzay-Zaman Kodlaması", 12.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Kuşadası, s.724-727, 2004, Nisan.
Bibtex Entry:
@CONFERENCE{Oru13163543482004,
		author = {Ö.Oruç and İ.Altunbaş and Ü.Aygölü},
		booktitle = {12.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Kuşadası, s.724-727},
		title = {Çok Düzeyli Üstün-Dik Uzay-Zaman Kodlaması},
		year = {2004},
		month = {Nisan},
	}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: January 21 2020 16:15:38.
Powered by bibtexbrowser