Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Telsiz iletişim sistemleri için bileşen serpiştirmeli işbirlikli çeşitleme teknikleri (PhD Thesis) (bibtex)
Telsiz iletişim sistemleri için bileşen serpiştirmeli işbirlikli çeşitleme teknikleri (PhD Thesis) (bibtex)
by Özgür Oruç
Abstract:
Bu tezde, telsiz iletişim sistemlerinde modülasyon çeşitlemesi ve işbirlikli çeşitleme yöntemlerini, her iki yöntemin sisteme sağladığı kazançlardan kayıp vermeden birlikte kullanabilen kodlamalı işbirlikli yapıların tasarlanması amaçlanmıştır. İlk olarak, kodlamalı işbirlikli sistemler için bileşen serpiştirmeli kafes kodların kullanımı düşünülmüştür. Kullanıcıların işbirliği durumlarını bilip bilmemesine bağlı olarak iki seçimli işbirliği yöntemi önerilmiştir. Önerilen işbirlikli sistemlerin hata başarımlarını eniyileyecek kod tasarım ölçütleri çiftsel hata olasılığı üst sınırları analitik olarak elde edilerek belirlenmiştir. Önerilen ölçütlere dayanarak bilgisayar destekli kafes kod arama yöntemleri ile yeni 4, 8 ve 16-durumlu 4PSK ve 8 ve 16-durumlu 8PSK işbirlikli kafes kodlar tasarlanmıştır. Yeni kodların hata başarımları incelenerek kod tasarım ölçütlerinin ve seçimli işbirliği yöntemlerinin değerlendirmesi yapılmıştır. Ek olarak, önerilen sistemler için bit hata olasılıklarının üst sınırları birleşim üst sınır tekniğiyle elde edilmiş, benzetim sonuçlarıyla tutarlılığı gösterilmiştir. İkinci olarak, bileşenleri serpiştirilmiş simgeleri içeren Alamouti uzay-zaman blok kodunun kullanıcılara dağıtılarak hedef alıcıya işbirlikli olarak iletilmesi önerilmiştir. Hedef alıcıda elde edilen çeşitleme derecesinin bileşen serpiştirmesiz duruma göre iki kat arttırılabileceği analitik çıkarımlar ve bilgisayar benzetimleri ile gösterilmiştir. Son olarak, önerilen blok kodlamalı işbirlikli sistemde düşük işaret-gürültü oranlı kullanıcılararası kanalın başarımının genel başarımı düşürmemesi için analitik simge hata olasılıklarına dayanan seçimli işbirliği yöntemi önerilmiştir. Seçimli işbirliği ile kullanıcılararası kanalda hatasız işbirliği yapılması durumuna oldukça yakın bir başarım elde edilmiştir.
Reference:
Özgür Oruç, "Telsiz iletişim sistemleri için bileşen serpiştirmeli işbirlikli çeşitleme teknikleri (PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009, Haziran. (danışman: Ü. Aygölü)
Bibtex Entry:
@phdthesis{Oruc2009t,
  author = {Özgür Oruç}, 
  title = {Telsiz iletişim sistemleri için bileşen serpiştirmeli işbirlikli çeşitleme teknikleri (PhD Thesis)},
  publisher={İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü},
  year = {2009},   
  month={Haziran},
  abstract={Bu tezde, telsiz iletişim sistemlerinde modülasyon çeşitlemesi ve işbirlikli çeşitleme yöntemlerini, her iki yöntemin sisteme sağladığı kazançlardan kayıp vermeden birlikte kullanabilen kodlamalı işbirlikli yapıların tasarlanması amaçlanmıştır. İlk olarak, kodlamalı işbirlikli sistemler için bileşen serpiştirmeli kafes kodların kullanımı düşünülmüştür. Kullanıcıların işbirliği durumlarını bilip bilmemesine bağlı olarak iki seçimli işbirliği yöntemi önerilmiştir. Önerilen işbirlikli sistemlerin hata başarımlarını eniyileyecek kod tasarım ölçütleri çiftsel hata olasılığı üst sınırları analitik olarak elde edilerek belirlenmiştir. Önerilen ölçütlere dayanarak bilgisayar destekli kafes kod arama yöntemleri ile yeni 4, 8 ve 16-durumlu 4PSK ve 8 ve 16-durumlu 8PSK işbirlikli kafes kodlar tasarlanmıştır. Yeni kodların hata başarımları incelenerek kod tasarım ölçütlerinin ve seçimli işbirliği yöntemlerinin değerlendirmesi yapılmıştır. Ek olarak, önerilen sistemler için bit hata olasılıklarının üst sınırları birleşim üst sınır tekniğiyle elde edilmiş, benzetim sonuçlarıyla tutarlılığı gösterilmiştir. İkinci olarak, bileşenleri serpiştirilmiş simgeleri içeren Alamouti uzay-zaman blok kodunun kullanıcılara dağıtılarak hedef alıcıya işbirlikli olarak iletilmesi önerilmiştir. Hedef alıcıda elde edilen çeşitleme derecesinin bileşen serpiştirmesiz duruma göre iki kat arttırılabileceği analitik çıkarımlar ve bilgisayar benzetimleri ile gösterilmiştir. Son olarak, önerilen blok kodlamalı işbirlikli sistemde düşük işaret-gürültü oranlı kullanıcılararası kanalın başarımının genel başarımı düşürmemesi için analitik simge hata olasılıklarına dayanan seçimli işbirliği yöntemi önerilmiştir. Seçimli işbirliği ile kullanıcılararası kanalda hatasız işbirliği yapılması durumuna oldukça yakın bir başarım elde edilmiştir.},  
  note={danışman: Ü. Aygölü},
}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: December 09 2019 15:57:45.
Powered by bibtexbrowser