Publications by Our Research Group


               Year:   
      Type:   
  Author: 

Birleşik Kodlamalı Modülasyon Tekniğine Dayalı bir Oto matik Yineleme İsteme Dizgesinin Başarım Çözümlemesi (bibtex)
Birleşik Kodlamalı Modülasyon Tekniğine Dayalı bir Oto matik Yineleme İsteme Dizgesinin Başarım Çözümlemesi (bibtex)
by R.Algın, Ü.Aygölü
Reference:
R.Algın, Ü.Aygölü, "Birleşik Kodlamalı Modülasyon Tekniğine Dayalı bir Oto matik Yineleme İsteme Dizgesinin Başarım Çözümlemesi", Elektrik Mühendisliği 5.Ulusal Kongresi, KTÜ, Trabzon, s.625-631, 1993, Eylül.
Bibtex Entry:
@CONFERENCE{R.Algn13163543671993,
		author = {R.Algın and Ü.Aygölü},
		booktitle = {Elektrik Mühendisliği 5.Ulusal Kongresi, KTÜ, Trabzon, s.625-631},
		title = {Birleşik Kodlamalı Modülasyon Tekniğine Dayalı bir Oto matik Yineleme İsteme Dizgesinin Başarım Çözümlemesi},
		year = {1993},
		month = {Eylül},
	}
Powered by bibtexbrowser
Bibtex data last updated: January 21 2020 16:15:38.
Powered by bibtexbrowser